Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

MŠMT vyhlásilo výzvu na podporu inkluzivního vzdělávání

Volná místa na středních školách
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Výzva s názvem Inkluzivní vzdělávání a je zaměřena na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, hlavní zaměření se orientuje na vyrovnání příležitostí dětí a žáků ze socioekonomicky zvýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Je založena na hodnotě společného vzdělávání, které učí žít různé lidi společně.
 

 
 

Příjem žádostí začne prostřednictvím monitorovacího systému  IS KP14+ (mseu.mssf.cz) 26. 10. 2015 a skončí 30. 11. 2015. Podporované aktivity v rámci výzvy jsou:


Téma I. Předškolní vzdělávání

 • ​​​podpora neformálních forem předškolního vzdělávání s cílem připravit děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu;
 • spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce s rodiči včetně jejich aktivního zapojování a provázení informacemi o vzdělávacím systému České republiky, jeho možnostech i o dodatečných vzdělávacích příležitostech, které jsou v současné době k dispozici;
 • podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole;

Téma II. Prevence školní neúspěšnosti

 • programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání;
 • podpora školních poradenských pracovišť;
 • podpora prostřednictvím asistentů pedagoga;
 • rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání.

Text výzvy, metodický ​výklad, hodnotící kritéria a další potřebné informace jsou zveřejněny a aktualizovány na stránkách řídícího orgánu.

 

 • Více informací: 
  Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 580, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 21.9.2015 / 21.9.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze