Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

MŠMT vyhlásilo výzvu na podporu inkluzivního vzdělávání

Volná místa na středních školách
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Výzva s názvem Inkluzivní vzdělávání a je zaměřena na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, hlavní zaměření se orientuje na vyrovnání příležitostí dětí a žáků ze socioekonomicky zvýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Je založena na hodnotě společného vzdělávání, které učí žít různé lidi společně.
 

 
 

Příjem žádostí začne prostřednictvím monitorovacího systému  IS KP14+ (mseu.mssf.cz) 26. 10. 2015 a skončí 30. 11. 2015. Podporované aktivity v rámci výzvy jsou:


Téma I. Předškolní vzdělávání

 • ​​​podpora neformálních forem předškolního vzdělávání s cílem připravit děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu;
 • spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce s rodiči včetně jejich aktivního zapojování a provázení informacemi o vzdělávacím systému České republiky, jeho možnostech i o dodatečných vzdělávacích příležitostech, které jsou v současné době k dispozici;
 • podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole;

Téma II. Prevence školní neúspěšnosti

 • programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání;
 • podpora školních poradenských pracovišť;
 • podpora prostřednictvím asistentů pedagoga;
 • rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání.

Text výzvy, metodický ​výklad, hodnotící kritéria a další potřebné informace jsou zveřejněny a aktualizovány na stránkách řídícího orgánu.

 

 • Více informací: 
  Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 580, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 21.9.2015 / 21.9.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze