Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj zvažuje zřízení nové právnické osoby

Zastupitelstvo dnes schválilo záměr vzniku nové právnické osoby – příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Tento nový subjekt by měl mít ve vínku podporu projektového řízení. Hlavní předmětem činnosti organizace, jejíž obraz pravděpodobně vznikne zrcadlově také v Jihomoravském kraji, bude zabezpečení vybraných činností pro některé evropské i národní projekty, a to od vyhledávání příležitostí, přípravné fáze, přes vlastní naplňování projektových záměrů až po jejich ukončení, součinnost při kontrolách a zajištění udržitelnosti. Konkrétně půjde o přípravu žádostí, analýzy přínosů a nákladů, realizace projektů, přípravy monitorovacích zpráv a žádosti o platbu, podpora při zabezpečení a vypořádání auditů. Příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě by měla být zřízena k 1. 1. 2016. Zastupitelstvo kraje bude o konkrétních náležitostech včetně textu zřizovací listiny na svém následujícím zasedání v listopadu.
 

 
 

Přidaná hodnota pro kraj spočívá především v těchto aspektech:

  • V „In house službě“, která šetří prostředky na externí služby při přípravě jednotlivých fází projektu (tj. napsání žádosti, CBA, zadání veřejné zakázky atd.). Kraje nemusí soutěžit servis a příprava a realizace projektu je většinou způsobilý výdaj operačních programů, náklady se tedy krajům zpětně vrací.

  • V možnosti podporovat prostřednictvím krajů i jiné subjekty (VŠPJ, obce…), nebo napřímo do max. 20 % objemu činnosti organizace.

  • V mapování evropských dotačních možnosti i mimo „ESIF programy“.

     

Organizace bude vycházet ze zkušeností Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti Jihovýchod, který disponuje odborným týmem s dlouhodobou zkušeností a výbornými výsledky v oblasti projektového managementu projektů financovaných z evropských fondů. Zastupitelstvo Kraje Vysočina také uložilo hejtmanovi kraje vyjednat podmínky spolupráce s Jihomoravským krajem při řízení evropských a národních projektů.


  • Více informací Dana Buřičová nebo Karel Kotrba, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 8.9.2015 / 8.9.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze