Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Udělení ceny CENTROPE 2015

Cena Centrope
Už podeváté byla začátkem září v prostorách radnice města Vídeň za přítomnosti představitelů města Vídeň, Raifeissenbank a zástupců velvyslanectví předána cena nadace Centrope, kterou získávají osoby, které se zasloužily o vynikající přeshraniční práci v regionu Centrope, jež tvoří „Vienna Region“ (Vídeň, Dolní Rakousko a Burgenland) a sousední regiony v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Za Českou republiku se v rámci mezinárodního kola Ceny Centrope umístil Jozef Zetěk, který je ředitelem školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání Chaloupky o.p.s.
 

 
 

Jozef Zeťek se aktivně zapojuje do dění na poli environmentálního vzdělávání a výchovy dětí a mládeže a také sociální oblasti. Jeho cílem je zvýšit environmentální vzdělanost dětí, mládeže a tím přispět ke kvalitnějšímu životnímu prostředí. Obecně prospěšná společnost Chaloupky zaujímá jedno z předních míst v oblasti environmentální a ekologické výchovy v česko-rakouské spolupráci. Mezi úspěšně realizované projekty patří např. Naturgärten/Přírodní zahrady, ACT WELLL!, Gartentherapie – Zahradní terapie. „Z umístění Jozefa Zeťka v těžké mezinárodní konkurenci mám velkou radost. Svým úsilím značně přispívá k přeshraničnímu regionálnímu rozvoji česko-rakouské oblasti a díky své snaze zlepšit životní prostředí a vzdělanost v příhraničí se stal inspirací pro široké okolí,“ reagoval na ocenění radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský.

Hlavním vítězem letošního ročníku se stala paní Monica Culen, zakladatelka a výkonná ředitelka společnosti ROTE NASEN Clowndoctors International. "Červené nosy" jsou nemocniční klauni, kteří pacientům poskytují duševní podporu prostřednictvím humoru. Jedná se o celosvětově největší klaunskou organizací s nejširším spektrem profesionálního nasazení vysoké umělecké kvality.

Iniciativa „CENTROPE“ vznikla v roce 2003 za účelem zintenzivnění výměny a rozvoje přeshraniční spolupráce Iniciativa je zaměřena např. na výzkum, vzdělávání, hospodářství, pracovní trh, regionální rozvoj, infrastrukturu, kulturu. Cena je udělována od roku 2007, o vítězích rozhoduje odborná porota.

Foto: PID/Jobs

 

  • Dita Marešová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564602531,  e-mail: maresova.d@kr-vysocina.cz
 

Udělení ceny CENTROPE 2015

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 6.9.2015 / 6.9.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze