Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Úseky silnice II/602 mezi Jihlavou a východní částí kraje jsou připraveny ke zprovoznění

II/602
Už v úterý 1. září 2015 se otevřou všechny zmodernizované úseky frekventované silnice II/602 mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím. „Kraj Vysočina v letošním roce realizuje modernizace za více než jednu miliardu korun. Jen v tomto případě byly realizovány práce za 164 milionů korun, takto rozsáhlá modernizace mohla být zahájena i díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl, který dnes modernizované úseky těsně před předáním do předčasného užívání osobně projel a zkontroloval.
 

 
 

Modernizace hlavního tahu z Jihlavy na Velké Meziříčí, který kopíruje dálnici D1, byla rozdělena do dvou projektů, které jsou součástí dlouhodobé investiční aktivity Kraje Vysočina na páteřní komunikaci II/602 mezi Pelhřimovem a hranicí s Jihomoravským krajem. „Modernizace dalších úseků na této spojnici je závislá na termínu dokončení majetkoprávní přípravy,“ vysvětluje náměstek hejtmana Libor Joukl.


II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1

První stavbou byla modernizace komunikace II/602 mezi Velkým Meziříčím a Jabloňovem na Žďársku v délce 3,92 km a celkovými náklady ve výši asi 100 milionů korun. „Došlo zde k výměně asfaltových vrstev a zároveň k jednostrannému rozšíření silnice, aby splňovala navrhovanou kategorii S 9,5/70. Součástí projektu je také vybudování zcela nové okružní křižovatky v blízkosti napojení na D1 (Exit 146) ve Velkém Meziříčí, která nabízí řešení neuspokojivého stavu v tomto dopravně exponovaném místě. Po realizaci stavby lze očekávat zvýšení bezpečnosti dopravy i vzhledem k nižší rychlosti vozidel vjíždějících po silnici II/602 do Velkého Meziříčí,“ popsal nejpodstatnější změny Libor Joukl.


II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1

Druhý projekt zahrnoval modernizaci úseků komunikace II/602 od křižovatky se silnicí II/351 (směr Kamenice) po Řehořov a dále průtahy Řehořovem a Měřínem v souhrnné délce 4,09 km a s celkovými náklady ve výši 64 milionů korun. „Během realizace projektu se řidiči i obyvatelé dotčených sídel museli připravit na řadu omezení včetně úplné uzavírky. Odměnou za trpělivost jim bude zvýšení komfortu jízdy po modernizované a částečně rozšířené komunikaci jak mezi sídly na trase, tak i přímo v průtazích Měřínem a Řehořovem. Velký důraz byl při rekonstrukci kladen na zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. V prostoru křižovatky se silnicí II/351 byla z důvodu nepřehledného horizontu snížena niveleta křižovatky až o 1,1 metru, aby došlo k prodloužení rozhledu pro řidiče v místě častých dopravních nehod. Dále byla v Řehořově provedena sanace a odvodnění oboustranných železobetonových opěrných zdí, které již vykazovaly značné množství poruch,“ doplňuje Joukl.


.

 

ROP

 

 

 

 

  • Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz

 

 

Úseky silnice II/602 mezi Jihlavou a východní částí kraje

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 28.8.2015 / 28.8.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies