Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Univerzita třetího věku na Vysočině zahajuje výuku

V Kraji Vysočina bude od září pokračovat výuka Univerzity třetího věku. Senioři se budou moci vzdělávat ve Velkém Meziříčí, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou a nově také v Třebíči. Projekt připravil odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava. „Ke studiu mohou být přijati občané České republiky starší 50 let, podmínkou přitom není předcházející středoškolské vzdělání účastníka. Stačí včas podat přihlášku, výukové skupiny jsou naplňovány do kapacity 25 posluchačů,“ říká Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociální a prorodinné politiky.
 

 
 

Prioritou vzdělávání seniorů na Vysočině je právě to, že se vzdělávání uskutečňuje nejen v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, ale lektoři vyjíždí za seniory i do jednotlivých měst, kde se výuka koná v domovech pro seniory, školách a knihovnách. Přednášky mohou navštěvovat nejen senioři žijící doma ve svých bytech, ale také uživatelé domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením.

 

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení, která vedou erudovaní akademičtí pracovníci VŠPJ a významní odborníci z praxe. Posluchači po absolvování kurzu neskládají žádné zkoušky, po dohodě s přednášejícím mohou dobrovolně vypracovat závěrečnou práci na téma, které si sami zvolí podle zaměření jednotlivých přednášek. Přednášky, semináře a cvičení probíhají v předem stanovených termínech, jedná se vždy o dvě výukové hodiny po 45 minutách a to ve čtrnáctidenních cyklech.


Zahájení výuky v jednotlivých městech a přehled témat:
2. 9. 2015 DS Třebíč Koutkova - Zdravý životní styl seniorů I.

3. 9. 2015 SŠOS Žďár nad Sázavou - Zdravý životní styl seniorů II

9. 9. 2015 DS Pelhřimov - Nauky o planetě Zemi

10. 9. 2015 DS Velké Meziříčí - Slovo "umění" má základ ve slově "uměti"

leden 2016 DS Havlíčkův Brod - Arteterapie a psychologie pro seniory

 

Bližší informace a přihlášky najdou zájemci na webových stránkách Vysoké školy polytechnické Jihlava, Kraje Vysočina a jednotlivých pořádajících organizací.

 

  • Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 811, e-mail: krizova.t@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 27.8.2015 / 27.8.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies