Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě představí výběr z díla Pavla Sukdoláka

Na konci září oslaví devadesáté narozeniny stále aktivní výtvarník, humpolecký rodák a jeden z nejvýznamnějších českých grafiků druhé poloviny 20. století Pavel Sukdolák. Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě připravila v termínu od 28. srpna do 4. října 2015 tomuto jubilantovi výstavu výběru z jeho díla.
 

 
 

Výstava je nejen malým ohlédnutím na 65 let jeho tvorby, ale představí i grafiky vzniklé v posledním desetiletí. „Pastelové kresby a barevné lepty Pavla Sukdoláka vytvářejí vlastní svět, poetický, tajemný, snový, ale bez záludností a děsu. Vyznačují se především barevným expresivním výrazem a lapidární formou. Ač každému jeho grafickému listu předchází pastelová kresba, v níž je barva pojednána ve své hmotě, měkké, roztíratelné, strukturovatelné, nelze tyto pastely považovat za pouhou přípravu, mají totiž malířské kvality. Z nich pak Pavel Sukdolák vybírá ty, které jsou vhodné k převedení do grafiky,“ přibližuje tvorbu Pavla Sukdoláka Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.

Pavel Sukdolák, absolvent ateliéru prof. Silovského na pražské AVU a dlouholetý člen SČUG Hollar se vedle zmiňované grafiky průběžně od konce padesátých let 20. stol. věnuje také ilustrační tvorbě. Ilustrace v jeho podání nejsou jen ozdobou či efektním doplňkem psaného slova, ale výtvarnou paralelou textu, ve které se snoubí jeho talent malířský s láskou
k psanému slovu, což mu zajišťuje výsostné postavení v současné ilustrátorské práci. Je to dáno i tím, že výtvarně zhmotňuje pouze díla autorů, jež jsou mu blízcí a s nimiž souzní. Tak se zrodilo i několik bibliofilských skvostů, kde Sukdolákův kultivovaný krásný lept, vybraný text, dokonalá úprava a vazba, kvalitní tisk na kvalitním papíru vytváří krásné a vzácné umělecké dílo.


„Pavel Sukdolák patří mezi umělce, kteří se sami příliš neprosazují a nechávají za sebe hovořit především svá díla. Své lepty dosud vytváří sám soutiskem z několika desek. Jeho niterné, symbolické lepty prozrazují čistotu, vážnost, pokoru a zodpovědnost umělce, který se nechává vést pouze vlastní cestou, aby si sám mohl svých výsledků vážit. Estetická originalita a cizelovanost jeho osobitých grafických listů mu přinesly i řadu ocenění hlavně v zahraničí,“ doplňuje Hana Nováková.


Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zaujímá specifické místo v síti českých galerií, jako jediná v České republice se specializuje na moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce 1918. Pavel Sukdolák patří mezi její kmenové autory. V podsbírce grafika je průřez jeho grafickou tvorbou od počátků až po současnost. Je zastoupen i v podsbírce ilustrace a kresba.

 

Ukázku z tvorby Pavla Sukdoláka, která je součástí sbírkového fondu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, naleznete na webové stránce www.mgvysociny.cz


  • Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
Pavel Sukdolák - výstava

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 21.8.2015 / 21.8.2015

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies