Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy v srpnu končí

Přírodní vědy, ale také technika a matematika jsou obory, ve kterých v poslední době ubývá studentů a sílí jejich nezájem o studium. Hledají se cesty, jak posílit motivaci studentů. Jednou z cest je více přiblížit výuku reálnému životu a nahradit příliš teoretické a izolované pojetí výuky větším propojením předmětů a vyžitím moderních metod a kvalitnějšího přístrojového vybavení ve výuce. Jednou z těchto metod je badatelsky orientovaná výuka, která je zaměřena na aktivní a relativně samostatné poznávaní skutečností žákyní/žákem, kterou se sami učí objevovat.
 

 
 

Tato myšlenka stála u zrodu projektu s názvem Badatelská centra pro přírodní vědy, který je svým charakterem investiční a je zaměřený primárně na modernizaci učeben – badatelen a také pořízení moderního přístrojového vybavení.


Vzhledem k vysoké finanční náročnosti se v současné době Kraj Vysočina zaměřuje na podporu pěti největších gymnázií v bývalých okresních městech, tedy na gymnázia v Jihlavě, Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. „Společně s řediteli a ředitelkou škol koncipujeme učebny tak, aby je používali nejen studenti těchto 5 gymnázií, ale aby k moderní laboratorní technice měli přístup i žáci a žákyně ze základních a středních škol z přirozené spádové oblasti“ komentuje záměr Kamil Ubr, vedoucí krajského odboru školství. Tyto učebny jsou v současné době finálně vybavovány nejrůznějším zařízením, jako jsou vysokorychlostní kamery a termokamery, spektrometry a kvalitní mikroskopy.  V badatelnách budou i sady pro analýzu vzorků a nově pořízená projekční technika, včetně nezbytného školního a laboratorního nábytku.


Vznikají tak moderní prostory se špičkovým vybavením, které budou sloužit nejen žákyním a žákům gymnázií, ale výhledově také dalším cílovým skupinám. „Po vybudování učeben a jejich vybavením vstoupíme do další fáze. Chceme pomoci učitelům detailně se seznámit s přístroji a vytvořit metodiky pro jejich využití ve výuce“ doplňuje další kroky Jana Hadravová, projektová manažerka projektu z odboru školství.


Projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu ve výši téměř 40 mil. korun. Jak dodala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, Ing. Jana Fialová, poděkování za realizaci projektu patří Kraji Vysočina, všem ředitelkám a ředitelům ze zapojených gymnázií, ale také dalším odborníkům z řad učitelek a učitelů, kteří se zapojili do realizace projektu a kteří především budou zařízení a vybavení ve výuce využívat.


  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 977, e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

Logo

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 10.8.2015 / 10.8.2015

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies