Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zdeněk Chlád: V období dlouhotrvajícího sucha je třeba, aby občané šetřili vodou

Sucho
S ohledem na déletrvající sucha věnuje Krajský úřad Kraje Vysočina zvýšenou pozornost zásobám vody na území regionu. Průtok většiny vodních toků na Vysočině se aktuálně pohybuje pouze mezi 3 – 25 % měsíčního normálu. „Situace na menších potocích a tůních je ještě horší, což má nepříznivý vliv nejen na rybí obsádku, ale také na další vodní živočichy a na vodu vázané ekosystémy. Vzhledem k současným podmínkám je důležité, aby občané i podnikatelé nakládali s vodou v domácnostech i provozovnách hospodárně a snažili se omezit odběry vody z vodních toků i ze studní, které neslouží k zásobování pitnou vodou“ uvedl Zdeněk Chlád, radní kraje za oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.
 

 
 

V případě nehospodárného nakládání s vodou v období sucha zpravidla dochází k přechodnému nedostatku vody, kterým může být ohroženo zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vodoprávní úřady mohou v takovém případě přijmout restriktivní opatření k omezení nebo zákazu odběru povrchové nebo podzemní vody. „Věřím, že si občané tuto skutečnost uvědomí a budou vodou šetřit. Každý musí začít sám u sebe a omezit zalévání pozemků, mytí vozidel nebo napouštění bazénů,“ doplnil Zdeněk Chlád.

 

V tomto extrémně dlouhém suchém období se pozitivně projevuje vliv vodních nádrží, které významně už několik měsíců přispívají k nadlepšování průtoků ve vodních tocích, k zajištění odběrů vody a k udržení ekosystému. Vlivem velmi nízkých přítoků ale i u nich dochází k postupnému poklesu hladin. Naplněnost zásobních prostor vodárenských nádrží na území Kraje Vysočina se v současnosti pohybuje v rozmezí cca 74 – 92 % jejich obvyklé kapacity.

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství poslal všem obcím v kraji informaci a doporučení týkající se sucha a možnosti přijetí případných opatření podle vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích k omezení jeho následků.

 

Obrázek zachycuje řeku Jihlavu v krajském městě Jihlava.

řeka Jihlava

  • Více informací Jaroslav Mikyna
    odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 7.8.2015 / 7.8.2015

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies