Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Realita státní podpory venkova

Program obnovy venkova 2015
V závěru minulého týdne hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek navštívil tři obce na Žďársku: Velkou Losenici, Hamry nad Sázavou a Nížkov. Pohled samospráv na podporu venkova ze strany státu není nijak příznivý. Přesto jednotliví starostové v rámci svých omezených obecních rozpočtů dokáží obce rozvíjet.
 

 
 

„Opět jsem se mohl přesvědčit o reálných dopadech státní podpory venkova. Po všech těch reorganizacích finančních, katastrálních, stavebních úřadů, či poboček České pošty se všechny veřejné služby přesouvají z venkova do velkých měst. Starostové se přesto snaží udržet v obcích mladé rodiny budováním nových parcelních míst. To jim ale od letošního dubna významně prodražuje nenápadná novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Samozřejmě ochrana půdy před budováním rozhlehlých solárních elektráren,či nákupních center je na místě, ale např. v Hamrech nad Sázavou, díky novele zákona rozšíření místní komunikace v okrajové části obce bude o téměř 400 tisíc korun dražší,“ neskrýval údiv nad přístupem státu Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

 

Velká Losenice získala cenu hejtmana v soutěži Stavba Vysočiny. Za přispění evropských peněz se zde zdařile podařilo zrekonstruovat víceúčelovou budovu v centru obce ze sedmdesátých let. Vznikl moderní komplex, ve kterém jsou ordinace tří lékařů,knihovna, víceúčelový sál, sídlo obecního úřadu i 8 startovací bytů. I v Hamrech nad Sázavou se podařilo zrealizovat za přispění Regionálního operačního programu Jihovýchod několik investičních akcí. V roce 2014 šlo například o vybudování náměstíčka, které je nyní příjemnou odpočinkovou zónou nejen pro obyvatele obce. V Nížkově si hejtman prohlédl unikátní kostnici, ve které se z dob tereziánských válek nachází kosterní pozůstatky až osmi tisíc osob.

 

Součástí pracovní cesty bylo i setkání s Oldřichem Obermairem, jednatelem firmy TPK, která vlastní mlékárenský závod Pribina v Hesově u Přibyslavy. Diskutovalo se o aktuální situaci v zemědělství, výkupních cenách mléka i úskalích mlékárenské výroby. Historie mlékárenství v Hesově sahá až mezi první a druhou světovou válku. Zde vyráběného Pribináčka, či plísňový sýr Hermelín zná téměř každý. Dnes patří Pribina úrovní hygieny, kvalitou i objemem produkce sýrů a dětských dezertůmezi nejvýznamnější výrobce mléčných potravin.

 e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

 

Realita státní podpory venkova

Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 4.8.2015 / 4.8.2015

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies