Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

100 let Husovy knihovny v Polné

 

 
 

vedoucí autorského kolektivu Jan Prchal, autoři Jiří Blažek, Alena Bradáčová, Marie Dočekalová, Miluše Skočdopolová, Daniela Topičová

Vydalo Město Polná

Tisk: Jiprint, spol. s r.o. Jihlava

Počet stran: 198

Náklad 1000 kusů

 

Kniha byla vydána při příležitosti významného výročí Husovy knihovny na Sezimově náměstí a zachycuje nejen její historii, ale i současnost. Při její četbě si čtenář uvědomí, jak se knihovnictví postupně měnilo a vyvíjelo, s jakými problémy se potýkalo a jaké další aktivity přinášelo. Knihovna byla oficiálně otevřena dne 6. července 1915, a protože v té době se připomínalo 500 let od upálení Mistra Jana Husa, dostala na jeho památku název Husova knihovna, který s přerušením nese dodnes. S knihovnou v Polné je dále spojena i scéna loutkového divadla. Kniha je navíc vhodně doplněná fotografiemi a dalšími zajímavými obrazovými dokumenty.

 

Obsah: Slovo na úvod; O knize a významu knihovny; 100 let Husovy knihovny v Polné; Z alternativní činnosti Husovy knihovny; Z korespondence knihovní rady a ze zápisů Městské rady v Polné z let 1919 až 1942; Dům čp. 9 na Sezimově náměstí; Loutkové divadlo Husovy knihovny; Zakladatel Husovy knihovny – Gustav Vítek; Výběr údajů o Husově knihovně z kronik; Ze vzpomínek čtenářů, bývalých i současných; Literární prvotiny malých čtenářů; Knihovníci Husovy knihovny a významné osobnosti působící v Knihovní radě města Polná; Řekli o knize – hrst citátů na závěr; Doslov; A ještě několik vět od autorů; Obrazové přílohy; Prameny a literatura.

 

100 let Husovy knihovny


 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 29.7.2015 / 29.7.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze