Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jak se žilo v Horních Dubenkách a Janštejně od konce 19. století do 50. let 20. století

 

 
 

Daniela Syrovátková a kolektiv

Vydala obec Horní Dubenky

Tisk: Tiskárna PROTISK, s.r.o.

Počet stran: 134

ISBN: 978-80-7232-467-5

 

Kniha zachycuje život našich předků a jejich všední i sváteční dny v malebném kraji pod Javořicí na základě vzpomínek a zápisků rodáků z Horních Dubenek a Janštejna. Převážná část je věnována období kolem 2. světové války. Atmosféru dnes již zapomenutého života našich předků dokreslují historické fotografie.

 

Obsah: Slovo úvodem; Lidé a jejich víra; Rodina a životní cyklus jedince: Narození dítěte a křest, Školství za rakousko-uherské monarchie, Škola v meziválečném období, Volný čas dětí a mládeže před 2. světovou válkou, Vojenská služba, Svatba a produktivní věk, Stáří a pohřeb; Jak se bydlelo a jedlo: Stavební proporce stavení, Jak se dříve bydlelo, V Janštejně se bydlelo trochu jinak, Jak se dříve jedlo; Dny sváteční a společenský život: Tradice udržované v 1. polovině 20. století, Společenský život v obci, Kultura, Sport, Spolková činnost; Dny všední a denní cyklus jedince: Zemědělství, Lesy a myslivost, Rybaření, Ostatní živnostníci, Sklárna v Janštejně; Služby a občanská vybavenost: Školství, Zdravotnictví, Poštovní úřad, Spořitelní a záloženský spolek (Reiffeisenka), Družstevní rolnický lihovar, Sbor českobratrské církve evangelické, Četnická stanice a obecní šatlava, Správa obce, Obecní knihovna, Kronikáři; Nové technologie; Vliv 1. a 2. světové války na život v obci: 1. světová válka, 2. světová válka; Ostatní zajímavosti; Prameny a literatura.

 

 

Horní Dubenky a Janštejn
 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 29.7.2015 / 29.7.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze