Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Z areálu Nemocnice Jihlava zmizí do několika týdnů komín spalovny

Z areálu Nemocnice Jihlava zmizí do několika týdnů komín spalovny
Ještě do konce prázdnin zmizí z areálu Nemocnice Jihlava třicetimetrový komín dnes už nevyužívané spalovny zdravotnického odpadu. „Jeho demontáž si vyžádal především špatný technický stav. Z pořízené kontrolní dokumentace je patrné, že komín začíná od horního okraje praskat a do budoucna by mohli být ohroženy osoby pohybující se v jeho blízkosti. Komín je pro provoz nemocnice zbytný a jeho odstranění je logickým krokem,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku Libor Joukl. Termínově bude odstranění komína spalovny navazovat na dokončovanou demolici infekčního pavilonu.
 

 
 

Snahou je provést demontáž komína po prefabrikovaných dílcích výšky 2000 mm, které budou zavěšovány na jeřáb a sneseny na zem. „Práce budou prováděny z mobilní plošiny tak, že dílec bude v horní čísti provrtán a zavěšen na ocelovou tyč, která se protáhne dvojicí otvorů. Vzhledem ke spojení dílců mezi sebou bude nutné toto spojení odhalit ručním osekáním a rozřezat jej plamenem. Vzhledem k neexistující dokumentaci ke komínu, jeho stáří a technickému stavu nelze vyloučit ani vypadnutí šamotových vložek při manipulaci,“ informuje Eduard Jozífek z krajského majetkového odboru. Specifický způsob a postup demontáže nelze podle odborníků vyzkoušet jinak, než pokusem přímo na stavbě. Montážní plošina bude umístěná vždy na opačné straně, než na kterou bude manipulováno s komínovým dílcem. Maximální požadavky budou kladeny na bezpečnost během demontáže. Pod zavěšeným břemenem se nesmí nikdo pohybovat a v době prací proto bude omezena doprava na komunikaci okolo kotelny.

 

Pokud nebude možné uvedený postup aplikovat, tak bude nutné okolo komína zřídit lešení a komín ručně odbourávat směrem od ústí dolů. Na demontovaný materiál bude zřízen shoz, aby nebyl komín zasypáván zevnitř.

 

Komín spalovny zdravotnického odpadu byl postaven v areálu Nemocnice Jihlava v polovině 80. let, od poloviny 90. Let už neslouží svému účelu. Vnější průměr komínu je cca 1200 mm, jeho výška dosahuje 30 metrů. „Je tvořen vnější železobetonovými dílci o tloušce stěn 200 milimetrů, které jsou doplněné z vnitřní strany šamotovou vložkou. Ta byla usazena pravděpodobně do nepálené hlíny. Vnitřní průměr komína je 540 milimetrů,“ doplnil Eduard Jozífek.


  • tisk@kr-vysocina.cz

Z areálu Nemocnice Jihlava zmizí do několika týdnů komín spalovny

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 28.7.2015 / 28.7.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze