Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Připomínkové řízení k návrhu Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025

Kraj Vysočina dnes zveřejnil na úřední desce krajského úřadu návrh nového Plánu odpadového hospodářství (POH) Kraje Vysočina. V následujících 30 dnech je možné uplatnit k návrhu POH připomínky prostřednictvím datové schránky, v písemné podobě na adresované Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, popřípadě e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu posta@kr-vysocina.cz.
 

 
 

Návrh POH Kraje Vysočina má tři dílčí části: analytická část obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství Kraje Vysočina, závazná část stanoví cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle, zásady a opatření a preferované způsoby nakládání s odpady, se zaměřením zejména na nakládání s komunálními odpady. Směrná část pak navrhuje opatření a nástroje, které by mohly podpořit plnění cílů definovaných v závazné části. Závazná část POH Kraje Vysočina bude po vyhlášení závazným podkladem pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, kraje a obcí v oblasti odpadového hospodářství a pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí Kraje Vysočina (obcí, které produkují ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 tun ostatního odpadu).

 

Elektronickou verzi návrhu POH Kraje Vysočina naleznete na www.kr-vysocina.cz/uredni-deska.

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz, tel: 564 602 522

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 27.7.2015 / 27.7.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze