Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Petr Krčál: Senioři v kraji mají potřebnou péči

Petr Krčál
Sociální služby nabízejí seniorům v Kraji Vysočina potřebnou péči. "V našem kraji je zřízeno 25 domovů pro seniory s 2181 místy. Co se týče dalších zařízení, jedná se o 16 denních stacionářů se 150 místy, dva týdenní stacionáře, devět domovů pro osoby se zdravotním postižením domovů se 638 místy a 108 sociálních služeb v ostatních zařízeních. Kraj Vysočina v posledních letech postavil a zrekonstruoval čtyři nová zařízení pro seniory a v současné době vzniká nový pavilon pro specifické diagnózy v Proseči u Pošné. Připravuje se výstavba nového Domova pro seniory v Havlíčkově Brodě. Tam najdou svá umístnění i senioři se získaným mentálním postižením. Na ten získal kraj dotaci od státu ve výši 150 milionu korun," vypočítává Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky.
 

 
 

„Někteří žadatelé o poskytnutí sociálních služeb však uspokojeni nebyli. V Kraji Vysočina bylo v roce 2012 neuspokojeno 2 702 žadatelů o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory. Je však otázkou, zda by žadatelé o službu do domova pro seniory opravdu nastoupili, kdyby byl počet navýšen na dvojnásobek. Většinou senioři setrvávají ve svém dosavadním bydlišti až do doby, než se stanou nesoběstačnými“, dodal k problematice struktury sociálních služeb radní kraje Petr Krčál.


Pokud se lidé zhruba okolo věku 55 let starají o své rodiče, pravděpodobně nastane doba, kdy už péči nebudou moci zvládnout. Dlouhou dobu sice mohou poskytovat seniorovi péči doma, ale z psychologických důvodů žádost o umístění do domova pro seniory nepodávají. Pro tuto cílovou skupinu nastavuje Kraj Vysočina i možnost využití terénních ošetřovatelských a pečovatelských služeb.


„Problém může nastat v situaci, kdy nakonec péči o seniory již rodiny nezvládnou. Jenže pokud nejsou k dispozici volná místa, nastává čekací doba, než je budou moci umístit do domova. Pracujeme na možnostech navýšení počtu míst v týdenních stacionářích, aby byla překlenuta alespoň doba nejnutnější. Neuspokojených žadatelů o službu týdenních stacionářů bylo evidováno v Kraji Vysočina pouze dvanáct. Stát však bude moci podpořit i možnost placené ošetřovatelské domácí péče. V tomto případě by rodinný příslušník za tuto pomoc pobíral plat.

    

Je nutné zmínit i problematiku domovů se zvláštním režimem, tyto služby byly neuspokojeny v 812 případech. Populace Kraje Vysočina stárne a to ve všech lokalitách kraje. Proto bude nutné výraznější podpory kvalitních terénních a ambulantních služeb. Sociální služby budou do budoucna nabývat stále na větším významu, a to nejenom v oblasti uspokojování potřeb seniorů, ale i v oblasti zaměstnanosti.

 

  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 18.7.2015 / 18.7.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze