Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina schválil celkovou politiku informační bezpečnosti

Rada Kraje Vysočina schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina, která stanovují bezpečnostní politiku Kraje Vysočina v oblasti řízení bezpečnosti informací. Jedná se o výchozí dokument z celé řady dokumentů, společně tvořících bezpečnostní politiku Kraje Vysočina v oblasti informačních technologií a souvisejících procesů. Jeho hlavní význam je v určení cílů a hlavních zásad potřebných pro zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti informaci, informačních systému a elektronických zařízení používaných pro provoz elektronických služeb poskytovaných jak občanům, tak i ve formě podpory pro práci úředníků.
 

 
 

Schválením pravidel Kraj Vysočina otevřeně proklamuje, že se tématem informační bezpečnosti intenzivně zabývá, a že se zavazuje  implementovat systém řízení informační bezpečnosti skupinou norem ČSN/ISO 27000 do procesů Krajského úřadu Kraje Vysočina. Aktuálně platný zákon 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti uznává certifikaci dle této normy za splnění podmínek, ze zákona vyplývajících. 


  • Kamil Talavašek, odbor analýz a podpory řízení
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 325, e-mail: talavasek.k@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 16.7.2015 / 16.7.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze