Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Na Vysočině začalo ruční kosení chráněných lokalit

Na Vysočině začalo ruční kosení chráněných lokalit
Právě v těchto dnech začalo na trvale podmáčených a rašelinných loukách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin pravidelné šetrné ruční kosení. Jde o jednu z aktivit péče o zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky). „Kraj Vysočina každoročně vynakládá ze svého rozpočtu asi 5,2 milionu korun na údržbu 140 maloplošných zvláště chráněných území. Většina prostředků je vynaložena právě na kosení asi 160 ha trvalých travních porostů v chráněných územích, péče ale zahrnuje i odstraňování náletových dřevin, dále pak označení chráněných území v terénu, zpracování plánů peče a přípravu podkladů pro vyhlášení za zvláště chráněné území,“ vysvětluje Zdeněk Chlád, krajský radní pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.
 

 
 

Pravidelné jednoroční kosení a odklizení pokosené trávy je nezbytně nutným managementovým opatřením pro celou řadů chráněných rostlin, jako jsou například prstnatec májový, všivec lesní či kozlík dvoudomý. „Bez pravidelné péče by došlo k poklesu druhové bohatosti a pestrosti trávobylinných společenstev a postupnému zarůstání dřevinami,“ upozorňuje Chlád.


Kosení se provádí křovinořezy nebo ručně vedenými sekačkami. Hlavní část prací probíhá v červenci a srpnu.“ Práce jsou fyzicky náročné, provádí se v podmáčeném, často i špatně dostupném terénu. Na louky není možné vjíždět mechanizací, pokosená tráva je ručně stahována plachtami na přístupná místa. Navíc není z pícninářského hlediska kvalitním materiálem a lze ji využít pouze ke kompostování nebo po usušení k podestýlce. Obvykle tak ze strany zpracovatelů není o tuto hmotu zájem,“ doplňuje krajský radní.


Při kosení ve zvláště chráněných územích je stále větší zřetel kladen na to, aby kosení nebylo šetrné pouze vůči rostlinám, ale také ohleduplné vůči živočichům. Při kosení jsou ponechávány drobné nepokosené plošky pro zdárný vývoj bezobratlých, termín seče se také přizpůsobuje hnízdění ptáků (bekasina, chřástal) nebo vývoji larválních stádií motýlů (modrásek bahenní).


  • Jana Slaninová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 511, e-mail: slaninova.j@kr-vysocina.cz

 

 

Na Vysočině začalo ruční kosení chráněných lokalit

Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 15.7.2015 / 15.7.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze