Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nachová krása prstnatců

Ilustrační foto
V přírodní památce Urbánkův palouk jsou nyní v plném květu prstnace májové. Jedná se o zvláště chráněný druh rostliny vázaný na mokřadní biotopy. Spolu s dalšími druhy – vachta trojlistá, starček potoční, kozlík dvoudomý, suchopýr úzkolistý, vrba rozmarýnolistá, rašeliník, ostřice dvouřadá tvoří typický biotop rašelinné louky. „Lokalita Urbánkův palouk má také nadregionální význam díky výskytu vzácného mechu Helodium blandowii – plstnatec rašelinný, který je v současné době známý pouze v pěti lokalitách v České republice,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Z živočichů zde žije například: ještěrka živorodá, linduška luční, bramborníček hnědý, hýl rudý, bekasina otavní, hraboš mokřadní, myška drobná.

Díky pravidelnému kosení, které financuje Krajský úřad Kraje Vysočina, nedochází k degradaci stanoviště a k zarůstání náletovými dřevinami či invazivními rostlinami. V intenzivně zemědělsky obdělávané krajině je tato plocha zdrojem druhové pestrosti, i když se nachází u frekventované silnice Jihlava – Třebíč.

 

  • Barbora Švíková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: svikova.b@kr-vysocina.cz
 

Nachová krása prstnatců

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 12.6.2015 / 12.6.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze