Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina zrealizoval projekt na revitalizaci parku u Hradu Kámen

Zahrada Hradu Kámen
Počátkem června byly dokončeny práce na realizaci projektu Hrad Kámen - revitalizace parku. Na projekt Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky v rámci Operačního programu Životní prostředí z evropských fondů (ERDF) a ze Státního fondu životního prostředí ČR. V rámci projektu byly revitalizovány některé přírodní prvky v parku areálu Hradu Kámen, který spravuje Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace. Park je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. V parku se nacházejí památné stromy Kámenský cypřišek a Hradní buk.
 

 
 

Projekt řeší zejména ošetření ponechávaných stromů pro zvýšení jejich vitality a zajištění provozní bezpečnosti, bylo ošetřeno 27 vzrostlých stromů. U sedmi stromů bylo nezbytné pokácení, neboť ohrožovaly provozní bezpečnost návštěvníků v areálu parku hradu Kámen (pokácené dřeviny byly ve špatném a neperspektivním zdravotním stavu). Byly odstraněny náletové keře na skalách (na skalách byly ponechány zejména kvetoucí keře, stálezelené popínavé keře apod.).

Aktuálně byly dokončeny dosadby nových dřevin (9 stromů, 71 jehličnatých keřů a 391 listnatých keřů, včetně stálezelených) a opravy trávníků na plochách poškozených kácením a odstraňováním pařezů apod.

Monitorovací indikátory jsou: 27 kusů ošetřených dřevin, 471 kusů vysázených dřevin (stromů, keřů a polokeřů), celková plocha regenerované zeleně je 1,26 ha.

Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 556 tis. Kč, z toho způsobilé výdaje činí 507 tis. Kč. Dotace z Operačního programu životní prostředí může dosáhnout až 75 % způsobilých výdajů (podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj 355 tis. Kč, podpora ze SFŽP ČR 25 tis. Kč).

Kraj Vysočina věří, že opatření spojené zejména s provozní bezpečností a směřující k dlouhodobé perspektivě krásného parku uvítají zejména návštěvníci Hradu Kámen.

 

OPŽP

 

  • Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz
 

Hrad Kámen

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.6.2015 / 11.6.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze