Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Na Vysočině si připomínáme výročí 600 let od upálení Jana Husa

Jan Hus
V tomto roce si připomeneme řadu významných výročí a mezi nimi též 600 let od upálení mistra Jana Husa. „Při této příležitosti proběhne po celém kraji řada aktivit v podobě výstav, přednášek, koncertů a výchovně vzdělávacích programů. Některé akce již proběhly, ale ještě nás řada zajímavých čeká. Vydána bude i kniha mapující historické události,“ nastínila Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
 

 
 

V souvislosti s výročím Husovy mučednické smrti připravilo Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci se Státním hradem Lipnice a Sdružením za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici několik akcí. Připomenuto bude sepsání Stížného listu, který zaslala nižší i vyšší šlechta na protest proti upálení mistra Jana Husa na koncil do Kostnice. „Velká část ze 452 českých a moravských šlechticů, kteří tento list podepsali, pocházela z našeho kraje a následné události – rozvoj husitského hnutí a husitské války výrazně náš kraj poznamenaly. Autentické události budou přiblíženy nejprve formou výstavy na hradě Lipnice nad Sázavou, jejíž vernisáž se uskuteční 6. července 2015“, uvedla Marie Kružíková, která nad akcí převzala záštitu. A dále doplnila, že odtud se výstava přesune do Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, kde bude v rozšířené podobě k vidění od 29. září do 6. prosince 2015. Zde bude navíc doplněna o faksimile Stížného listu, jedinou kopii v ČR uloženou v Národním archivu v Praze, přičemž originál se nachází ve skotském Edinburghu. Prezentovány budou artefakty z tehdejších sídel šlechty, a to zbraně, šperky, ukázky pečetidel, repliky oděvů a předměty denní potřeby ilustrující život této společenské vrstvy. Další část bude věnována Řádu německých rytířů a jeho sídlu v Brodě a představení tvrzí jednotlivých šlechticů včetně životu na nich. Za finanční podpory Kraje Vysočina ve výši 100 tis. Kč bude v druhé polovině června vydána publikace Stížný list 1415-2015, která přinese řadu zajímavých a originálních informací nejen z dějin, ale i současnosti regionu.

 

Telčská pobočka Muzea Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Muzejním spolkem v Telči uvede ve čtvrtek 18. června 2015 komentovanou projekci doc. Melmukové s názvem „Tradice M. Jana Husa v průběhu staletí“. I v současnosti, ve 21. století, můžeme přes propast šesti století vnímat stále živou aktuálnost některých Husových důrazů.

 

Historické pozadí, život a dílo Jana Husa představila putovní výstava Jan Hus roku 1415 a 600 let poté, která byla ukončena minulý týden v jihlavském muzeu. Dozvědět se více o osobnosti tohoto učence, učitele Karlovy univerzity a reformátora církve přišlo více než 150 návštěvníků. V Jihlavě se ještě 24. června 2015 v kostele Povýšení sv. Kříže uskuteční sborový koncert „ Pravdy každému přejte…“ inspirovaný postavou Jana Husa, který bude spojen se čtením citátů z jeho díla.

 

Na to, jak se kult Jana Husa v dějinách proměňoval, se v přednášce „600 let od upálení MISTRA JANA HUSA, aneb jak si žil svým druhým životem“ zaměřilo Muzeum Vysočiny Pelhřimov. Poslechnout si, co a kdy mu přidávalo na popularitě, a kdy byl naopak zastíněn jiným trendem, přišly dvě desítky posluchačů.

 

Husovo učení podporoval a obhajoval rodák z Vysočiny Petr z Mladoňovic, který v roce 1414 Husa doprovázel na koncil do Kostnice. Po vypovězení z Prahy působil v letech 1427 až 1438 na faře v Batelově. Pamětní deska, připomínající tuto událost, bude odhalena v rámci batelovské poutě 27. června 2015. Na její pořízení přispěl Kraj Vysočina více než 38 tis. korunami. Dozvědět se o životě této významné osobnosti je dále možné v expozici v Mladoňovicích, která vznikla v rámci projektu Regionem Renesance nejen po stopách historie.

 

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.6.2015 / 11.6.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze