Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevil životnímu prostředí

Červený kontejner
Loni občané Kraje Vysočina odevzdali k recyklaci 24 501 televizí, 9 537 monitorů a 281 026 kg drobného elektra. Údaje zveřejnila v těchto dnech společnost Asekol. „Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se už několik let vyplácí. Náš kraj obdržel certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin, ale i vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Odevzdáním vysloužilých elektrospotřebičů uspořili občané Kraje Vysočina 11 986 MWh elektřiny, 584 019 litrů ropy, 52 697 m3 vody a 465 tun primárních surovin. Navíc pomohli snížit emise skleníkových plynů o 2 639 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 10 437 tun.

 

„Vyúčtování“  jednoznačně prokázalo, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání desítky vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých pěti let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

 

Propočty posuzují systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny

dopady na životní prostředí. Výsledky jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.6.2015 / 10.6.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze