Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina zjišťuje zájem domácností o kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace
Obyvatelé Kraje Vysočina budou moci pravděpodobně už v prvním čtvrtletí příštího roku poprvé požádat o tzv. kotlíkové dotace, kdy mohou dostat příspěvek na výměnu starého kotle za nový, ekologický. Výše projektu může činit až 150 tisíc korun. Vyhlášení výzvy předchází několikatýdenní nezbytný průzkum skutečného zájmu o tuto dotaci mezi veřejností. Průzkum zahájil Kraj Vysočina dnes na svých webových stránkách a bude probíhat do konce července 2015. „Nezávazné potvrzení zájmu o budoucí čerpání dotace prostřednictvím jednoduchého formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina nám pomůže nastavit reálnou výši celkové částky, kterou budeme z Operačního programu Životní prostředí požadovat pro náš kraj. Podle současných propočtů Ministerstva životního prostředí by mohli občané Vysočiny pro první dva roky čerpat až 239 miliónů korun,“ uvedl dnes na tiskové konferenci radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád.
 

 
 

Nezávazný průzkum skutečného zájmu o Kotlíkové dotace: http://www.kr-vysocina.cz/kotliky

Nezávazný průzkum skutečného zájmu bude aktivní až do konce července 2015.

 

Pokud se na Vysočině skutečně podaří domácnostem v regionu v následujících letech realizovat projekty za 239 miliónů korun, bude vyměněno zhruba 2300 kotlů.

 

Příjem žádostí na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě bude moci být zahájen až poté (předpoklad první čtvrtletí roku 2016), co budou stanoveny podmínky výzvy operačního programu, kraj uspěje s  „grantovým schématem“ v rámci kterého bude žádat o finanční prostředky pro občany Kraje Vysočina. Všechny potenciální žadatele je NUTNÉ upozornit na skutečnost, že realizace výměny, včetně odpojení stávajícího kotle, nesmí proběhnout před samotným oficiálním termínem v rámci Kotlíkových dotací.

 

„O kotlíkové dotace budou moci občané našeho kraje žádat až do konce programovacího období, neboť se předpokládá, že kraj bude moci realizovat tři po sobě jdoucí vždy dvouleté projekty (grantová schémata), kterými bude rozdělovat Kotlíkové dotace pro občany v našem kraji,“ dodal Zdeněk Chlád.

 

Dotace je určena pouze pro domácnosti, které vymění ručně plněné kotle na tuhá paliva za nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu, jejich kombinaci či za kotel plynový nebo tepelné čerpadlo. Více informací o Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina bude průběžně zveřejňováno na www.kr-vysocina.cz  a v krajských novinách Kraj Vysočina.

 

Další informace ke Kotlíkovým dotacím:

Bude se jednat zejména o výměnu kotlů na pevná paliva za modernější kotel na uhlí s dotací 70 %, případně kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) s dotací 75 %, bude možno pořídit také plynový kondenzační kotel s dotací 75 % nebo tepelné čerpadlo. Všechny nově pořizované kotle budou muset splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů. Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč. Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve výši max. 20 tisíc korun.

 

Více informací ke kotlíkovým dotacím:

Ing. Bc. Jan Jež, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, e-mail: jez.jan@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 563

Ing. Stanislava Lemperová,  odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz; tel.: 564 602 532

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.6.2015 / 9.6.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze