Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina nabízí stipendia pro zahraniční vysokoškolské studium

peníze, ilustrační foto
Kraj Vysočina nabízí stipendia vysokoškolákům, kteří si pro zahraniční studium vyberou univerzitu v některém ze sedmi partnerských nebo spolupracujících regionů kraje. Konkrétně jde o Francii, Rakousko, Čínu, Finsko, Slovensko, Ukrajinu a Bělorusko. „Mezi první úspěšné žadatele s trvalým pobytem na Vysočině je kraj připraven v novém akademickém roce rozdělit až půl milionu korun. Přihlášku podle schválených pravidel však musí stihnout předložit nejpozději do konce září 2015,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný. „Podporou zahraničních studií chce kraj přispět ke zvýšení přímých kontaktů s lidmi v partnerských regionech. Kraj Vysočina nabízí dále i stipendia studentům všech ročníků vybraných technických oborů středních škol,“ upozorňuje radní kraje pro oblast školství Jana Fialová.
 

 
 

"Předpokládáme, že by se zahraniční studijní stipendia Kraje Vysočina v prvním roce týkala  pěti až deseti studentů," uvedl Novotný s tím, že bude hodně záležet na vybraných destinacích. Vysočina bude podporovat doktorandské, magisterské a bakalářské studium, vybraným studentům přispěje na dopravu, ubytování a školné. Částky na dopravu se budou lišit podle vzdálenosti regionů - například na cestu do francouzského Champagne-Ardenne je kraj připraven studentovi přispět až 4000 korun a na dopravu do čínské provincie Hubei do 22 tisíc korun. Na ubytování by vybraní studenti měli dostat paušálně 15 tisíc korun a na školné maximálně 20 tisíc korun na akademický rok.

S podporou kraje je možné studovat konkrétně na veřejných univerzitách a vysokých školách v Dolním Rakousku, francouzském Champagne-Ardene, čínské Hubei, v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, v Nitranském samosprávném kraji na Slovensku, v Minské oblasti Běloruska a ve finském městě Tampere. "To jsou oblasti, kde máme podepsané partnerské dohody nebo memorandum a spolupracujeme s nimi v oblasti vzdělávání," řekl Novotný. Pravidla pro poskytování stipendia jsou na webových stránkách kraje. Pro proplacení stipendia je nutné pravidelné předkládání průběžných zpráv a vyúčtování za ukončené akademické roky a jako přidanou hodnotu chápe Kraj Vysočina povinnost stipendisty po ukončení studia uspořádat seminář o svých zkušenostech na vybrané škole v Kraji Vysočina. v

 

Do budoucna budou moci žadatelé o stipendium požádat v termínu od 1. dubna do 31. července  předcházejícího začátku akademického roku. Všechny správně doručené a vyhovující žádosti budou posouzeny tříčlennou komisí. Zvýhodněni budou žadatelé požadující podporu studia technicky zaměřeného, držitelé vyššího ocenění Talent Vysočiny a především ti s vynikajícím studijním výsledkem a dobrou znalostí cizího jazyka.

 

  • Více informací Klára Lysová, odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 939, e-mail: lysova.k@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 8.6.2015 / 8.6.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze