Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

1/2014 Běh o Barchan

 

 
 

Běh o Barchan je součástí historické slavnosti Barchan, která se koná pravidelně po svátku sv. Víta, tj. po 15. červnu v městě Jemnici (okres Třebíč). Nejstarší písemná zmínka o této slavnosti pochází z městské knihy z roku 1713, prokazatelně se tedy provozuje více než 300 let.

Základem tohoto běhu je soutěž 4 běžců (ve věku cca 14-20 let) v historických kostýmech. Odkazuje se na pověst o královně Elišce a králi Janu Lucemburském, který jí po poslech posílal zprávy z bojiště proti odbojným moravským pánům a ona běžce odměňovala dle svých skromných možností součástkami svého oděvu. V 19. století byl zařazen jako součást tzv. svatovítských slavností, ke kterým patřila velká ranní nedělní mše svatá u tzv. kapistránské lípy (údajně 800leté) v blízkosti kostela sv. Víta. Po nedělních odpoledních bohoslužbách v kostele sv. Stanislava v centru Jemnice se pak konal samotný běh. Původně se ho mohli účastnit pouze měšťanští synci, což se stalo i předmětem sporu, díky kterému existuje první písemný zápis.

Průběh běhu je následující - startující dá pokyn střelci, první běžec, barchaník, vyběhne z místa soustředění na startovní čáru, kde setrvá. Při dalších ranách se ke startovní čáře postaví postupně zbývající 3 běžci. Při další ráně odstartují všichni zaráz. Při dosažení cíle se každý z běžců podle pořadí dotkne barchanického praporu v cíli, který je zároveň symbolem slavnosti. Barchanový prapor se skládá z trofejí pro všechny běžce a slavnostně se vyvěšuje na radnici jako symbol začátku oslav. Předávání cen probíhá pak před radnicí či před zámkem, vítěz získá od královny Elišky plátno (dříve tzv. barchetový náprsník), druhý šátek, třetí punčochy a čtvrtý myrtové věnečky. Následuje zápis do pamětní knihy města Jemnice. Trasa běhu je ustálena, start je od středověkého milníku (božích muk) u křižovatky silnice z Moravských Budějovic a Slavíkovic, cíl je pak asi po 220 metrech u objektu dnešního kulturního domu.

Nositelem statku je město Jemnice, které delegovalo tzv. barchanickou komisi. Ta má 8 členů z řad volených zástupců města, jemnických spolků a jiných organizací. Její hlavní náplní je organizování a příprava slavnosti. Komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně, před konáním slavnosti častěji. V roce 2008 byl založen navíc Spolek přátel Barchanu, který se stará o jeho propagaci, ale i organizaci samotné akce.

Běh o Barchan byl na konci roku 2013 přijat pod číslem 9/2013 na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky jako vůbec první statek z Kraje Vysočina. Po zřízení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina byl na začátku roku 2014 přijat také pod číslem 1/2014 jako první položka na tento krajský seznam.

 

Nejstarší známá fotografie účastníků Běhu o barchan, konec 19. století, fotoarchiv V. Hrbka
Nejstarší známá fotografie účastníků Běhu o barchan, konec 19. století, fotoarchiv V. Hrbka

 

První z běžců se v cíli dotýká barchanického praporu, 2014, foto Matěj Liška
První z běžců se v cíli dotýká barchanického praporu 2014, foto Matěj Liška

 

Účastníci Běhu o Barchan a barchanický prapor, 2014, foto Matěj Liška
Účastníci Běhu o Barchan a barchanický prapor 2014, foto Matěj Liška

 

Zápis běžců do pamětní knihy města, 2014, foto Matěj Liška
Zápis běžců do pamětní knihy města, 2014, foto Matěj Liška

 

Královna Eliška odměňuje postupně všechny běžce, 2014, foto Matěj Liška.
Královna Eliška odměňuje postupně všechny běžce, 2014, foto Matěj Liška

 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 8.6.2015 / 8.6.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura > Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze