Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajský úřad Kraje Vysočina obhájil prvenství v soutěži ÚŘAD ROKU Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem

Ilustrační foto
Krajský úřad Kraje Vysočina opakovaně zvítězil v národní soutěži ÚŘAD ROKU „Půl na Půl“ - respekt k rovným příležitostem, tedy v soutěži vyhlašované Ministerstvem vnitra České republiky spolu s obecně prospěšnými společnostmi. Soutěž hodnotí opatření zaměřená na vyrovnání šancí znevýhodněných osob či skupin a zavádění principů gender mainstreamingu. Ocenění v kategorii krajských úřadů patří Vysočině už popáté v řadě od roku 2011. „Opakované ocenění je pro nás ujištěním v tom, že i přestože máme k realizaci opatření pouze veřejné prostředky a respektujeme zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti, je nastavená cesta péče o zaměstnance správná,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.
 

 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina zakotvil rovné šance ve svých strategických cílech. Vytváří podmínky pro brzký a bezproblémový návrat matek z rodičovské. Nabízí flexibilní úvazky, přispívá osobám zdravotně znevýhodněným na nákup kompenzačních pomůcek, na rehabilitační pobyty. Pravidelně jsou vyhlašovány  granty pro projekty na podporu rodinné a seniorské politiky obcí. V nabídce benefitů vedení krajského úřadu figuruje možnost čerpat neplacené volno ze zdravotních či sociálních důvodů, aktivní je i možnost konzultací s psychologem. Pravidelně probíhají setkání s rodiči na mateřské či rodičovské dovolené a dána je také jejich možnost, dává  účasti na vzdělávacích akcích i v průběhu neaktivního pracovního poměru. mateřské nebo rodičovské dovolené, stálé udržování kontaktu s rodiči na mateřské dovolené, nabídka konzultací s psychologem a další.

 

Cílem soutěže Půl na Půl je podpořit prosazování rovných šancí ve veřejné správě. Porota posuzuje třeba počet žen ve vedení úřadu vzhledem k počtu zaměstnankyň, antidiskriminační opatření, zohlednění rovnosti ve vnitřních řádech a předpisech či v platech a také kroky ke sladění práce a osobního života. Odborníci hodnotí ale například i to, jak se úřad stará o rodiče-samoživitele, bojuje proti domácímu násilí nebo jak pečuje o seniory.

  • Více informací  Ivana Hanáková-Kosourová, oddelení řízení lidských zdrojů, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
 

Půl na půl 2015

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 8.6.2015 / 8.6.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze