Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Budoucí rozpočet Kraje Vysočina pomůže sestavit veřejnost

Váš názor
Do sestavení rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2016 bude moci nově zasahovat veřejnost. Kraj Vysočina dnes představil nástroj, prostřednictvím kterého může od 1. června kdokoli rozhodnout o konkrétních prostředcích na konkrétní aktivity. „Projekt tzv. participativního rozpočtu umožní veřejnosti vyjadřovat se ke krajským prioritám už při přípravě rozpočtu. Pro administraci připomínek, pro hlasování i sdílení návrhů jsme vybrali elektronickou online službu s názvem Váš názor a Facebook,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný.
 

 
 

V aplikaci umístěné na adrese www.vas-nazor.cz je pod záložkou Kraj Vysočina připravena téměř dvacítka konkrétních dotazů na budoucí podobu rozpočtu Kraje Vysočina s nabídnutými variantami řešení nebo financování. Prostřednictvím internetu  kraj komunikoval s veřejností rozpočtové záležitosti už v minulosti, v případě diskuze nad rozpočtem roku 2016 bude maximálně zohledněna přehlednost a srozumitelnost. Svým hlasováním a připomínkami už ve stádiu tvorby rozpočtu se budou občané kraje moci aktivně vyjádřit k prioritám rozpočtu, kterým by se měl Kraj Vysočina v roce 2016 věnovat, nebo vznést konkrétní podnět,” vysvětluje náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Aplikace po každém sdíleném přístupu nabídne souhrnný pohled na “skóre” konkrétních dotazů. O podobě krajského rozpočtu může veřejnost rozhodovat až do podzima 2015. Podle slov Vladimíra Novotného bude respektován jakýkoli počet reakcí, přivítal by však názor více než stovky uživatelů.

 

Veřejná diskuze a podněty k rozpočtu projdou následně posouzením přijatelnosti z hlediska celkových nákladů, doby fyzické realizace a samozřejmě dojde k posouzení souladu návrhů s legislativou. Vhodné návrhy budou zapracovány do rozpočtu. Výsledky rozhodování veřejnosti budou známé ještě před sestavením rozpočtu a bude zveřejněna informace, jak s nimi bylo naloženo.

Služba sestavení rozpočtu Kraje Vysočina  je prakticky beznákladová a nebude ani do budoucna generovat žádné náklady, protože využívá sofwarové prostředky, kterými Kraj Vysočina již dnes disponuje. Výhodou této aplikace je, že ji lze sdílet i Facebookem.

 

Příklad otázek:

Oprava silnic
Kraj Vysočina plánuje, projektuje a realizuje rekonstrukce povrchů silnic II. a III. tříd, které jsou v jeho vlastnictví. Vzhledem k finančním možnostem Kraje Vysočina je nutné určit pořadí akcí, kdy budou realizovány.  
Které z připravovaných oprav dáváte přednost?
2016      III/3853 Dolní Rožínka – Strážek
               II/112 Telč – Želetava

2017      II/392 Velké Meziříčí – Tasov
               II/410 Jemnice – křiž. s II/152

 

Ochrana přírody a živočichů

Stanice Pavlov o. p. s. je záchranná stanice pro hendikepované živočichy, jejíž historie sahá až do roku 1989. Jejím hlavním posláním je přijímat a starat se o zvířata, která potřebují k přežití pomoc člověka např. z důvodu zranění. Tým odborníků zajišťuje v rámci spolupráce s Krajem Vysočina také environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, stanice figuruje v záchranných programech určených pro takové druhy živočichů, kterým aktuálně hrozí vyhubení. V roce 2014 se jí jako jediné stanici v ČR povedlo odchovat norka evropského. Kraj Vysočina  na provoz této organizace přispívá každoročně částkou až 1,5 miliónu korun.

 

Má Kraj Vysočina ve stejném rozsahu financovat provoz Stanice Pavlov o.p.s. i v roce 2016?

a) ANO

b) NE

Považujete činnost Stanice Pavlov o. p. s. za přínosný pro náš kraj?

a) ANO

b) NE

 

Sociální oblast
Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje domácí hospicovou péči. Díky krajské štědré finanční podpoře je tento druh služby zabezpečen na celém území regionu. V roce 2015 uvolní Kraj Vysočina na domácí hospicovou péči více než sedm miliónů korun. Souhlasíte s výší této částky, která je dotací na poskytování domácí hospicové péče v Kraji Vysočina? Vybrat můžete jednu z nabízených možností.
a) Souhlasím. Pomoc má smysl a je dostatečná.
b) Souhlasím. Myslím si však, že by se měla finanční podpora navýšit.
c) Nesouhlasím. Podporovat domácí hospicovou péči mi přijde zbytečné.

 

Mezi další témata k rozhodování veřejnosti patří například směřování dotací Fondu Vysočiny, cílení prostředků v rámci volnočasových aktivit dětí nebo například pomoc specifickým oblastem kultury.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 1.6.2015 / 1.6.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze