Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Evropské projektové dny na Vysočině

V období od 4. května do 25. června 2015 se uskuteční 3. ročník Evropských projektových dnů. Letos mají téma Evropa hrou, které umožní veřejnosti a zejména dětem a mladým lidem seznámit se s Evropou a životem Evropanů netradičním a kreativním způsobem.
 

 
 

Na Vysočině uspořádá Evropský projektový den 9. června 2015 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace za podpory Domu zahraniční spolupráce, který je organizátorem celorepublikové soutěže. Název dne je „S křižanovskými školáky cestujeme vlakem po Evropě“.


Žáci 5. až 9. ročníku křižanovské školy budou rozděleni do skupin, každá skupina si vybere jednu evropskou zemi. Pomocí různých aktivit, workshopů a prezentací, které si žáci sami navrhnou, budou vybranou zemi představovat hostům v několika oblastech: geografie, kultura, architektura, tradice, literatura, jazyk, hudba, tance a v neposlední řadě tradiční kuchyně. Školní třídy se promění v netradiční prostory představující různé oblasti života zvolených evropských zemí.


Celá procházka po jednotlivých stanovištích bude pojata jako cesta vlakem po evropských zemích. U vstupu do školy dostanou návštěvníci od průvodčího (žáka) jízdenku na vlak s cílem Křižanov – jednotlivé evropské země – a zpět. Vybaveni jízdenkou budou hosté příslušné země navštěvovat a na jízdence jim bude každá zastávka vyznačena. Hosté budou také hodnotit a udělovat body navštíveným workshopům, na konci celého programu budou vyhlášeny vítězné skupiny a oceněny za svoji práci.


Žáci 1. až 4. ročníku a děti MŠ se společně se svými učiteli vydají po stanovištích v roli návštěvníků. Na školním hřišti budou souběžně probíhat aktivity a činnosti, které budou přizpůsobené věku a schopnostem mladších dětí MŠ a také handicapovaným návštěvníkům z Domova Kamélie.


V průběhu dne bude probíhat ještě soutěž „Hádej, odkud jsem?“. Na výstavních panelech v prostorách školy budou vystaveny výkresy žáků školy znázorňující různé obrazy, výjevy, typické ikony vybraných evropských zemí. Úkolem hostů bude identifikovat stát, který daný obrázek znázorňuje a ze kterého pochází. Hosté dále udělí svůj hlas třem nejlepším obrázkům. Na základě udělených bodů budou vyhlášeni vítězové.

 

Cílem Evropských projektových dnů je motivovat organizace působící ve vzdělávání k účasti v evropském vzdělávacím programu Erasmus+, který podporuje mezinárodní spolupráci a mobilitu ve vzdělávání, odborné přípravě a v oblasti mládeže. Soutěž je určena dosud nezapojeným institucím v programu Erasmus+.

 

Více informací na www.evropanasimaocima.cz.

 

  • Klára Lysová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: lysova.k@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 939

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 1.6.2015 / 1.6.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze