Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Evropský týden udržitelného rozvoje na Vysočině

Zdravý kraj
Od 30. května do 5. června se v České republice poprvé uskuteční Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR). Do celoevropské iniciativy podporované Evropskou sítí udržitelného rozvoje se zapojí i některé obce a organizace v Kraji Vysočina. Cílem je zviditelnit projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy.
 

 
 

„Velmi nás těší, že se do iniciativy ETUR připojí také některé obce a organizace v Kraji Vysočina. Zájemci stále mají možnost na webových stránkách týdne udržitelnosti svou akci zaregistrovat, zpropagovat a připojit se tak k dalším více než šedesáti organizátorům na území celé České republiky,“ uvádí Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.


Například Zdravé město Třebíč ve spolupráci s TJ SOKOL organizuje Cestu za čistým vzduchem na městskou věž u příležitosti Světového dne bez tabáku. Komunitní centrum pro rodinu v Brtnici uskuteční rodinnou exkurzi na farmu v Zašovicích – po stopách mléčných výrobků, které si obyvatelé Brtnice mohou nakoupit v místním obchůdku. MAS Českomoravské pomezí o. p. s. uspořádala regionální výtvarnou a literární soutěž Matka Země pro základní školy a širokou veřejnost v území MAS. Výstava prací proběhne v Polné. Ve Žďáře nad Sázavou organizace TIMUR ve spolupráci s Adamem Hronem připravili Informační akci o zapojení Žďáru do projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Jde o informační kampaň a dotazníkové šetření, zjišťující povědomí obyvatel o změně klimatu a hrozbách, kterým město v souvislosti s ní pravděpodobně bude čelit.


V České republice převzal záštitu nad projektem Úřad vlády České republiky. ETUR se představí v podobě konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, prezentací udržitelných podniků, vzdělávacích projektů a dalších aktivit po celém území ČR, potažmo Evropy. Úřad vlády České republiky poskytnul všem organizacím a institucím, které mají zájem se zúčastnit, možnost prezentovat sebe a svou aktivitu na webové stránce www.tydenudrzitelnosti.cz. Jedinými podmínkami je, aby se projekt věnoval alespoň jednomu z pilířů udržitelného rozvoje (ekonomický, sociální, environmentální), a nebyl čistě výdělečného charakteru.


Podrobné informace o všech připravovaných akcích naleznete na www.tydenudrzitelnosti.cz.

 

  • Jana Böhmová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel. 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 29.5.2015 / 29.5.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze