Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno

Mobilní verze webu

Pokračování modernizace silnice II/602

V průběhu května byly zahájeny stavební práce na modernizaci dalších úseků krajské páteřní komunikace II/602 mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím. Na investici s rozpočtem 65 miliónů korun má Kraj Vysočina přislíbenu finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Předmětem projektu s názvem „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1“ je modernizace úseků od křižovatky se silnicí II/351 (směr Kamenice) po Řehořov a dále průtahy Řehořovem a Měřínem s celkovou délkou 4,09 km.
 

 
 

Stavební úpravy jsou součástí širšího konceptu postupné přestavby celého silničního tahu II/602 na území Kraje Vysočina. Stavebně-technický stav silnice II/602 v předmětných úsecích je dlouhodobě nevyhovující a její parametry neodpovídají současným dopravním požadavkům na bezpečný a plynulý provoz.


Během realizace projektu se řidiči i obyvatelé dotčených sídel budou muset připravit na řadu omezení vyplývajících z rozsahu nutných prací. Stavební práce v úseku od křižovatky se silnicí II/351 (směr Kamenice) po konec obce Řehořov si vyžádají úplnou uzavírku, která bude probíhat v termínu od 1. 6. 2015. Zprovoznění komunikace se předpokládá do 31. 8. 2015. Uzavírka bude platit pro veškerý provoz z důvodu rekonstrukce povrchu silnice včetně podkladních vrstev a dešťové kanalizace. Křižovatka s II/351 směrem na Kamenici je součástí uzavírky a bude také zcela neprůjezdná.


Aktuální informace o objízdných trasách jsou k dispozici na stránkách Kraje Vysočina v sekci dopravní informace.


 • Iveta Hartmanová Pavlů, odbor dopravy a silničního hospodářství
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 216, e-mail: hartmanova.p@kr-vysocina.cz
 • logo ROP Jihovýchod   
  Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
  Vytvořeno / změněno: 25.5.2015 / 25.5.2015

   

  Cesta: Titulní stránka > Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno

  Vyhledávání

  nahoru

  web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze