Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno

Mobilní verze webu

Hejtman Jiří Běhounek o budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek si dnes společně s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou prohlédl provozy Jaderné elektrárny Dukovany. Při této příležitosti uvedl, že samospráva Kraje Vysočina vítá zájem státu na rozvoji jaderné energetiky. Fakt, že nová státní energetická koncepce počítá s obnovou technologií na této jaderné elektrárně a se zachováním jaderné lokality je pro přilehlé obce i celý region klíčový. Než bude možné spustit nové reaktory, bude třeba zajistit za přísných bezpečnostních podmínek prodloužení provozu stávajících bloků tak, aby nevznikl dlouhodobější výpadek v dodávce elektřiny, aby bylo možné udržet v místě vysoce kvalifikovaný personál a v regionu zaměstnanost.
 

 
 

Jak uvedl Jiří Běhounek, je současné schválení aktualizace státní energetické koncepce zásadním předpokladem pro to, aby k takové obnově a dalšímu rozvoji dukovanské elektrárny mohlo v budoucnu dojít. Nezbytné však budou už velmi specifické kroky navazující na toto rozhodnutí vlády. Předpokládá to v prvé řadě schválení akčního plánu s konkrétními opatřeními, dále včasné zahájení procesu EIA, vyřešení všech potenciálních návazností a komplikací v podobě např. transportu nových technologických celků do místa montáže, v neposlední řadě však také dořešení chlazení nových bloků elektrárny včetně zajištění potřebné kvality vody v řece Jihlavě a vodním díle Dalešice a Mohelno. Samospráva Kraje Vysočina, všechny krajské orgány jsou připraveny jít rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany naproti, tzn. spolupracovat, aby došlo k úspěšnému završení procesu výstavby dalších bloků.

 

„Jednoznačně považujeme tento projekt nezbytný pro zachování ekonomické a zaměstnanecké stability v regionu, ale také pro zajištění konkurenceschopnosti a energetické soběstačnosti i bezpečnosti našeho státu. V rozvoji jaderné energetiky vidíme významný příspěvek České republiky ke konkurenceschopnosti celé Evropské unie,“ doplnil ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.5.2015 / 23.5.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze