Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina bude oceňovat společensky odpovědné organizace

Kraj Vysočina vyhlašuje první ročník soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. "Chceme ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidsko právní a také zájmy zákazníků," říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 
„Žijeme ve velmi dynamické době, kdy činnosti podniků i organizací jsou velmi provázány se společností a jejich chování nebo výstupy ovlivňují společnost v různých oblastech. Mluvíme proto o společenské odpovědnosti organizací a dopadech jejich činností na společnost. Kraj Vysočina je odpovědný za rozvoj území a má zájem na rozvíjení principů, které definice společenské odpovědnosti vymezují. Proto chce přispět k osvětě v této oblasti a podpořit a ocenit ty firmy a organizace, které tento odpovědný přístup aplikují ve své práci a to i tak, aby motivovaly další organizace a podniky k jejich následování,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec ke schválenému záměru, který bude organizačně a koordinačně zajišťovat krajský úřad. 

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education.

Vyhlášení 1. ročníku soutěže se uskuteční v listopadu letošního roku. Hodnoceny budou zejména výsledky dosažené v roce 2015. Hlásit se bude možné prostřednictvím dotazníku, který bude umístěný na krajských webových stránkách www.kr-vysocina.cz. Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích: 
a) soukromý sektor: 
a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně, 
a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců, 
b) veřejný sektor: 
b1) obce, 
b2) ostatní. 

V každé kategorii, respektive podkategorii budou oceněny nejvýše tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo. Schválené Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost najdete ZDE

  • Ivana Hanáková Kosourová, Oddělení řízení lidských zdrojů
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 18.5.2015 / 18.5.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze