Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Síť pro podporu nadání v Kraji Vysočina

Střední škola technická v Jihlavě má novou měřící učebnu
První jednání má za sebou Krajská koordinační skupina zaměřená na Síť podpory nadání. „Podle odborníků jsou v populaci dvě až tři procenta mimořádně nadaných žáků, přesto jim není věnována taková pozornost, jakou by potřebovaly pro úplný rozvoj svých schopností,“ vysvětluje hlavní důvod vzniku skupiny radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová
 

 
 

Jedním z cílů Sítě podpory nadání je vytvářet prostředí pro systematickou péči o nadané žáky a studenty prostřednictvím sdílení informací a příkladů dobré praxe. Měla by také hájit zájmy zúčastněných subjektů a zapojených skupin v oblastech, které se týkají identifikace, vzdělávání, podpory, péče a uplatnění nadání dětí a mládeže v České republice. Síť podpory nadání není uzavřeným klubem. Počet členů i zásady spolupráce jsou otevřeny všem relevantním zájemcům.


Koordinací a rozvojem krajské sítě podpory nadání bylo pověřeno krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), které také zorganizovalo první zasedání. Předpokladem je, že se krajská síť podpory nadání bude dále rozvíjet, rozšiřovat a stane se základem fungováním systému podpory nadání v ČR, a to ve spolupráci s pedagogy, školami a školskými zařízeními, ale také samotnými dětmi, jejich rodiči, volnočasovými pedagogy a dalšími aktéry v oblasti aktivit péče
o nadané.


Součástí sítě je už nyní portál talentovani.cz, který nabízí kromě jiného také bližší informace a možnost registrace do této sítě.


  • Jana Hadravová, Odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 977, hadravova.j@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 15.5.2015 / 15.5.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze