Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina měří prašnost v jihlavské průmyslové zóně

Od začátku května provádí jihlavské pracoviště Zdravotního ústavu v okolí společnosti Kronospan měření prašného spadu, jehož cílem je zjistit skutečné zatížení této oblasti prachovými částicemi. "Odborníci měří v devíti lokalitách v okolí dřevozpracujícího závodu a jedné pozaďové lokalitě mimo území průmyslové zóny. Konkrétní lokality jsme zvolili s ohledem na umístění jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší," vysvětluje krajský radní pro oblast zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Čtyři vzorky, odebrané za měsíc květen, Kraj Vysočina předá k další analýze na pracoviště Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava, kde bude provedena identifikace zdrojů znečištění ovzduší.


Množství prašného spadu je vyjadřováno v gramech vztažených na jeden měsíc (30 dní) a na 1 m2 plochy. Limit pro prašný spad platil pouze do roku 2006, v současné době není limit stanovený, srovnání s dřívějším limitem bude pouze orientační. 


Krajský úřad Kraje Vysočina přistoupil k měření prašného spadu na základě podnětu okolních firem, které si stěžují na zvýšenou prašnost v okolí společnosti Kronospan, na kterou se vztahuje povinnost získat v letošním roce integrované povolení. Při řešení žádosti o toto povolení bude krajský úřad na základě výsledků měření prašného spadu vyžadovat důsledná a efektivní opatření k zamezení prašnosti. „Stejně jako v loňském roce spolupracuje krajský úřad při řešení této problematiky s Českou inspekcí životního prostředí,“ dodává vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina Eva Horná.


Výsledky monitoringu budou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina ZDE.


  • Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 514, e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 6.5.2015 / 6.5.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze