Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2015

Ve dnech 25. až 27. května se bude na Vysočině konat vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku. V minulém roce Kraj Vysočina reprezentovala obec Ořechov, která obsadila v celostátním kole druhé místo za obcí Kateřinice ze Zlínského kraje. Letos se do soutěže přihlásilo 210 obcí z celé České republiky, z patnácti finalistů z jednotlivých krajů vzejde absolutní vítěz soutěže.
 

 
 

Desetičlenná krajská hodnotící komise je složena ze zástupců vítězných obcí z minulých let, dalšími členy jsou zástupci Spolku pro obnovu venkova ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Sdružení knihovníků a informačních pracovníků. V komisi pracují také zástupci participujících ministerstev v čele s ministerstvem zemědělství a ministerstvem pro místní rozvoj.


Každá přihlášená obec má 90 minut na to, aby členům komise představila v co nejlepším světle výsledky svého úsilí v oblasti koncepčních dokumentů, společenského života, aktivit občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspor energií, péče o veřejná prostranství, přírodních prvků a zeleně v obci, péče o krajinu, připravovaných projektových záměrů a informačních technologií obce. Vítězná obec, která získá titul Vesnice Vysočiny a postoupí do celostátního kola soutěže, bude známa 27. května.


  • Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    telefon: 564 602 543, e-mail:
    hruza.l@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 6.5.2015 / 6.5.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze