Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj „soutěží“ dodavatele stavby Pavilonu chirurgických oborů NemocniceTřebíč

Od stavby nového pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč dělí Kraj Vysočina, jako investora, pouze výběr dodavatele prací. Už na přelomu letošního roku by měly jít k zemi stávající pavilony A a A1, které jsou v havarijním stavu resp. nevyhovují technickým požadavkům. „Nový objekt bude funkčně spojen s dvojicí stávajících budov – objektem centrálních operačních sálů a budovou bývalé porodnice - Pavilon G. Ve finále budou tvořit jeden komplex s tím, že kromě avizované budovy staré chirurgie zmizí i budova staré transfúzní stanice, budova hlavní vrátnice a panelový objekt chirurgie,“ popisuje stručně hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Celý projekt výstavby nového chirurgického pavilonu Nemocnice Třebíč změní ve výsledku i vzhled a dopravní obslužnost nemocnice, protože budovy nemocnice opticky ustoupí hlouběji do areálu a příjezd do nemocnice bude automatickým parkovacím systémem v úrovni dnešní vrátnice rozdělen pro vozidla s akutními případy a na ta ostatní.

 

Objekt nové chirurgie Nemocnice Třebíč bude čtyřpodlažní novostavbou v přízemí s moderní strojovnou.

1. NP – Urgentní příjem, čtrnáct ambulancí, centrální RTG, haly urgentního a ambulantního příjmu, informace, expektace.

2. NP – Intenzivní péče ARO a chirurgická JIP, zázemí, vzduchotechnické strojovny, podlaží napojeno chodbami na pavilon operačních sálů.

3. NP – Lůžkový fond cca 58 lůžek.

4. NP – Lůžkový fond cca 58 lůžek.

 

 

Adaptací bývalé porodnice „G“ bude vytvořeno zázemí pro hlavní budovu chirurgie a dále zde bude umístěno hemodialyzační oddělení, ve vyšších patrech je počítáno s jednodenním stacionářem pro drobné operační výkony a v dalším podlaží jedna stanice LDN. Součástí projetu je i zásah do 1. NP operačních sálů „O“, kde bude drobnou stavební úpravou v této úrovni podlaží zřízen vysokoprahový urgentní příjem pro sanitní vozy dovážející akutní pacienty.

 

Před samotnou výstavbou chirurgického pavilonu dojde k vybudování nového energocentra na místě bývalé kotelny, která byla v roce 2014 zdemolována, aby tak mohla ustoupit plánované výstavbě. Bude v něm umístěn např. sklad medicinálních plynů, odpařovací stanice medicinálního kyslíku, trafostanice, elektrorozvodna, elektrický dieselagregát, serverovna, telefonní ústředna, dispečink údržby. Objekt energocentra bude dále sloužit jako křižovatka mnoha technologických rozvodů, které jsou sice na pozadí projektu, avšak jsou nezbytné pro fungování celé nemocnice.

 

 Dokončení stavby pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč se předpokládá na přelomu roku 2016/2017. Celá akce bude plně financována z vlastních zdrojů Kraje Vysočina, na stavbu nebudou čerpány žádné unijní prostředky. Jde o největší investiční akci Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví v letošním i příštím roce. Chirurgický pavilon je další masivní investice, kterou Kraj Vysočina v Nemonici Třebíč realizuje. V létě roku 2011 dokončil s přispěním EU dotací stavbu dlouho očekávaného pavilonu pro matku a dítě za 320 miliónů korun.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.5.2015 / 5.5.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze