Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Den Země na Vysočině

Den země v Třebíči
Do oslav Dne Země se i letos v Kraji Vysočina zapojily tisíce obyvatel. Obce a města, která realizují místní Agendu 21, ale i školy a neziskové organizace připravily akce, které vedly k zamyšlení a aktivnímu zapojení do ochrany přírody. „Zdravý Kraj Vysočina se k oslavám Dne Země připojil už tradiční akcí Čistá Vysočina. Do letošního ročníku se zapojilo téměř dvaadvacet tisíc dobrovolníků, jejichž aktivního přispění si velmi vážíme. Novinkou v letošním roce byla velmi úspěšná výstava Hierarchie nakládání s odpady, kterou v průběhu dubna shlédlo 938 návštěvníků nejen z řad žáků základních a středních škol, ale i široké veřejnosti,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský.
 

 
 

Výstava, kterou Kraj Vysočina uspořádal ve spolupráci s kolektivními systémy ASEKOL a.s., EKO-KOM, a.s. a ELEKTROWIN a.s., ukázala návštěvníkům důležitost a správný způsob třídění odpadů. Na výstavu navazovaly exkurze na demontážní linku vysloužilých elektrospotřebičů společnosti Enviropol s.r.o. a na třídicí linku společnosti Asmj s.r.o.


Jedním z mnoha příkladů měst a obcí, kde slavili Den země je Jihlava. Na Masarykově náměstí připravili 22. dubna bohatý program o třídění odpadu, ukázky činnosti přírodovědného kroužku DDM, ekoporadnu, ukázku elektrokol, program Jihlavské ZOO „Od pólu k pólu“ a svou práci představila Záchranná stanice Pavlov. V kině Dukla se konaly besedy s vedoucí redaktorkou počasí ČT Taťánou Míkovou. Dopoledne pro základní školy na téma „Počasí: skleník a lednice 2 v 1“ a odpoledne pro veřejnost na téma „Kde končí počasí a začíná klima?“. Zajímavý program s ekologickou tématikou probíhal celý den také v Muzeu Vysočiny. Den zakončila cyklojízda Jihlavou.


V Třebíči byla kampaň zaměřena na propagaci třídění bioodpadu a zvýšení zodpovědnosti, obyvatel za stav životního prostředí. Na Karlově náměstí své ekologické projekty a aktivity představily školy, neziskové organizace a také firmy. Nechybělo divadlo pro děti nebo popelářské auto a mnoho dalších zajímavostí. Zájemci si mohli vyzkoušet jízdu na elektrokole.


Velké Meziříčí se v letošním roce opět zapojilo do akce Čistá Vysočina, a to pod názvem Čisté město Velké Meziříčí.  Obyvatelé se postarali o úklid odpadků v lokalitě Palouky a pokračovali až po ulici Bezručova. Ekologické centrum Chaloupky za podpory města ke Dni Země připravilo příjemné nedělní odpoledne pro rodiny s dětmi v přírodním parku Balinské údolí, kde na návštěvníky čekal zábavný program, hry, tvořivé dílny a divadlo.


V menších obcích byl program ještě více spjatý s přírodou. Příkladem je obec Vepříkov, kde Den Země oslavili vysázením aleje ovocných stromků vedle už dříve zřízeného sadu. Děti vysadily dvacet ovocných stromků, o které se v následujících letech budou starat. V sadu bude nainstalována informační cedule a děti připravují i dva hmyzí hotely, které budou přímo mezi ovocnými stromy.


V Borech se děti i dospělí u příležitosti Dne Země mohli vydat na Borskou přírodovědnou stezku. Konala se tam také Jarní zahrádkářská burza a vycházka do nově vybudovaného odpočinkového koutu u studánky Rusalka, kde byl představený nový dřevěný vodní mlýnek. Závěr programu obstarala beseda o canis terapii a výcviku psů.


  • Jana Böhmová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 724 650 276, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz

 

Den země na Vysočině

Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 4.5.2015 / 4.5.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze