Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Jihlava řeší výzkumné projekty. Zatím jako jediné v kraji

Ilustrační foto
Rada Kraje Vysočina na svém posledním jednání 28. dubna podpořila zapojení jihlavského muzea Vysočiny ve spolupráci s kolegy z dalších institucí do projektu v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity vyhlášeného Ministerstvem kultury České republiky. Muzeum Vysočiny Jihlava dlouhodobě a systematicky provádí jako součást své hlavní činnosti i vědecko-výzkumnou činnost, zařazeno je rovněž na prestižní seznam výzkumných organizací.
 

 
 

Začátkem letošního roku Kraj Vysočina obdržel od Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřadu vlády České republiky dopis s kladným výsledkem posouzení Muzea Vysočiny Jihlava, jako výzkumné organizace. Přiložen byl i seznam cca 220 českých institucí zabývajících se vědou a výzkumem, ze kterého vyplývá, že v Kraji Vysočina jsou evidovány pouze tři výzkumné organizace, a to Muzeum Vysočiny Jihlava, Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě a Vysoká škola polytechnická Jihlava. Přičemž muzejního typu je v našem regionu výlučně Muzeum Vysočiny Jihlava. V tomto soupisu převažují ústavy akademie věd a instituce spojené organizačně s vysokými školami, muzejních organizací je cca 20 a z tohoto počtu je jich pouze pět zřizováno některým z krajů. Pro jihlavské muzeum je zařazení na tento seznam jednak záležitostí prestiže a uznání, ale zároveň se mu tak otevřely možnosti žádat o finanční prostředky v rámci grantů určených výhradně na vědu a výzkum.

 

V současné době muzeum řeší čtyři externě financované výzkumné projekty v celkovém finančním objemu cca 3,5 milionu korun, do kterých jsou zapojeni muzejní historik, archeolog, konzervátorka, zoologové a geolog. Odborní zaměstnanci muzea jednak sami, ale i ve spolupráci s kolegy z dalších institucí z České republiky i ze zahraničí, řeší úkoly základního a též i aplikovaného výzkumu, které mají vztah k muzejním sbírkám či regionu. Výsledky těchto výzkumů jsou prezentovány jednak formou přednášek na konferencích a uveřejňováním v odborných publikacích, ale jsou taktéž využívány v běžné muzejní činnosti, a to při realizaci výstav, přednášek veřejnosti, při tvorbě a správě sbírky apod. V případě uspění při podání pátého výzkumného projektu by muzeum získalo dalších 1,4 milionu korun.

 

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 28.4.2015 / 28.4.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze