Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina ocení talentované žáky a studenty

I v letošním roce se bude udělovat ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny. „Ocenění jsou určena pro žáky všech typů škol, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Vedle školních výsledků se do hodnocení započítávají i jejich mimoškolní zájmové činnosti,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
 

 
 

Návrh na nominaci talentovaných žáků a studentů může podat škola, školské zařízení nebo organizace zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech – humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním.

 

Vítěz v daném oboru a kategorii získává ocenění Talent Vysočiny a stipendium po dobu deseti měsíců ve výši jeden nebo dva tisíce korun, další komisí nominovaní talentovaní žáci získávají jednorázové stipendium ve výši jeden nebo dva tisíce korun. Žákům oceněným cenou Talent Vysočiny může hejtman Kraje Vysočina udělit Cenu hejtmana Vysočiny za zcela výjimečné výsledky. S cenou se pojí jednorázové stipendium pět nebo deset tisíc korun.

 

Uzávěrka podávání návrhů na nominaci je 22. května 2015. Sběr nominací je směřován na Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01. Více informací na www.activezdar.cz a na mladez.kr-vysocina.cz .

 

Slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny se uskuteční 19. června ve Žďáře nad Sázavou.

 

  • Jana Albrechtová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 942, e-mail: albrechtova.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 22.4.2015 / 22.4.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies