Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

U Trnavy rozkvetl koniklec

U Trnavy rozkvetl koniklec
V lokalitě přírodní památky Kobylinec u Trnavy na Třebíčsku rozkvetl v minulých dnech koniklec velkokvětý, který patří na Seznam přísně chráněných druhů rostlin podle Bernské úmluvy. S chráněnou lokalitou i její pravidelnou údržbou se seznámil krajský radní pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád. „Silně ohrožený rostlinný druh koniklece velkokvětého se nachází v České republice jen v moravské části, lokalita Kobylinec je nejzápadnějším místem jeho výskytu na Vysočině. Naším zájmem jako správce území není přístup do lokality v době květu konikleců na přelomu března a dubna nijak omezovat. Je ale nezbytné, aby se zde návštěvníci chovali ukázněně a ohleduplně,“ upozornil přímo na místě krajský radní.
 

 
 

Rostlině nejvíce uškodilo omezení pastvy a téměř úplná likvidace drobných chovů ovcí v 50. letech minulého století, kdy došlo k silnému úbytku původních lokalit s jejím výskytem. Z toho důvodu musí být současná místa výskytu speciálně udržovaná. „Spásání ovcí nahrazuje kosení. K němu je ale nutné přidat další odborné práce, spočívající v rozrušení vybraných částí území, kde není přímý výskyt rostlin. To přispívá k lepšímu množení chráněné rostliny a v závislosti na vývoji počasí se provádí v červnu, kosení potom v pozdním létě. Ochránci také likvidují nálety stromů a křovin,“ vysvětluje Chlád.

 

Přírodní památka Kobylinec byla vyhlášena Okresním národním výborem v Třebíči v roce 1982. Od roku 1992 se změnila její kategorizace na přírodní památku. Kromě koniklece velkokvětého se tam nachází i řada dalších významných a ohrožených druhů, jako například smil písečný, třešeň křovitá nebo kociánek dvoudomý.


Kraj Vysočina pečuje celkem o 137 zvláště chráněných území a aktuálních návrhů na vyhlášení. Většinu chráněných území, především nelesních, je třeba pravidelně udržovat. „Naší snahou je využívat nejen finanční prostředky kraje, ale také peníze z evropských zdrojů, Ministerstva životního prostředí a také zemědělské dotační tituly. Nejedná se jen o obyčejné kosení, často jde o speciální zásahy, pastva ovcí nebo hovězího dobytka na nepřístupných místech, kosení v mokřadech a rašeliništích, kde je nutno vykosenou trávu ručně vynášet. K tomu často využíváme místních zemědělců a vlastníků pozemků v chráněných územích,“ uzavírá Chlád.


  • Jan Pokorný, odbor životního prostředí a zemědělství,
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 724 650 208, e-mail: Pokorny.J@kr-vysocina.cz

 

U Trnavy rozkvetl koniklec

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 8.4.2015 / 8.4.2015

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze