Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozvojový program ve vzdělávání 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015

 

 
 

Rozvojový program ve vzdělávání 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015

 

MŠMT vyhlásilo rozvojový program ve vzdělávání 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015, č.j.: MSMT–40617/2014-1 ze dne 3. března 2015 (dále jen rozvojový program).

Krajský úřad Kraje Vysočina v souladu s rozvojovým programem zveřejňuje podporované obory vzdělání a formulář pro předložení žádosti o podporu z rozvojového programu. Vyplněnou žádost zašle střední škola nejpozději do 8. 4. 2015 elektronicky na krajský úřad na e-mailovou adresu: kafkova.j@kr-vysocina.cz.

V žádosti budou uvedeny počty žáků a tříd podporovaných oborů dle aktuální organizace výuky ve druhém pololetí školního roku 2014/15 (data matriky k 31. 3. 2015). V žádosti střední školy přesně rozkryjí složení těch víceoborových tříd, ve kterých se vyučují podporované obory. Dále budou uvedeny i všechny jednooborové třídy týkající se podporovaných oborů. Podpora se bude vztahovat na vybrané obory, u nichž počet žáků v ročníku není vyšší než 17. Přílohou tohoto materiálu je žádost o podporu včetně vzoru pro vyplnění.

Soukromé školy doloží žádost závazným prohlášením, že v příslušném školním roce a v podporovaných oborech nepožadují školné.

Na základě předložených žádostí a zpracovaných údajů pak krajský úřad stanoví konkrétní výši podpory tak, aby byly efektivně využity přidělené účelové finanční prostředky rozvojového programu.

Bližší informace: Kafková Jitka, tel. 564602936

 

 
Zodpovídá: Zuzana Pavelcová
Vytvořeno / změněno: 31.3.2015 / 31.3.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze