Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

e-Bezpečnost Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Statistika petic a stížností za rok 2014

Kraji Vysočina bylo v roce 2014 adresováno méně stížností spadajících do samostatné působnosti než v předchozím roce. Podle statistiky vedené Krajským úřadem Kraje Vysočina naopak přibylo anonymních podání a doručených petic - těch bylo dokonce nejvíce od vzniku Kraje Vysočina. „Většina z nich byla tematicky zaměřena proti plánované trase vysokorychlostní trati Praha – Brno. Občané také oznámili tři případy korupčního jednání, ani jeden se však netýkal zaměstnanců nebo představitelů Kraje Vysočina, všechny tyto případy byly předány k prošetření Policii ČR,“ uvedl dnes na tiskové konferenci Kraje Vysočina náměstek hejtmana Vladimír Novotný.
 

 
 

Celkem v loňském roce Krajský úřad Kraje Vysočina přijal 14 petic. Kromě tématu vysokorychlostní tratě se občané prostřednictvím petice  vyjadřovali k obnovení pravidelné osobní dopravy na železniční trati Moravské Budějovice – Jemnice. V jedné z peticí občané požadovali zachování původního záměru dostavby specifického zemědělského areálu. Na všechny petice bylo ze strany Kraje Vysočina v zákonné lhůtě reagováno přímo hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem případně ředitelem krajského úřadu.  

 

Krajský úřad Kraje Vysočina  v loňském roce ve všech oblastech (samostatná i přenesená působnost) evidoval 224 stížností (v roce 2013 jich bylo 214), z toho 36 anonymních. Z evidence stížností je například zřejmé, že se snížil počet stížností na stav dopravních komunikací a na oblast  zdravotnictví. Mírně se například zvýšil počet stížností na hospodaření obcí. Dlouhodobě se naopak snižuje počet oznámení protikorupčního jednání. V roce 2012 jich bylo 20, o rok později 6 a vloni přijal Krajský úřad tři stížnosti upozorňující na možné korupční jednání. „ Všechny byly doručeny do e-mailové protikorupční schránky,“ říká Eva Rydvalová z krajského oddělení vnitřní kontroly.

 

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 31.3.2015 / 31.3.2015

 

Cesta: Titulní stránka > e-bezpečnost Kraje Vysočina > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze