Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jindřichohradecké místní dráhy budou dál jezdit jihem Vysočiny

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl dnes podepsal dodatek smlouvy o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy. Dodatek respektuje platné znění smlouvy na zajištění drážní dopravy na úzkokolejné trati 228 a úhrada za realizovanou veřejnou službu vychází z jejího znění. Dodatek č. 10 smlouvy na rok 2015 byl oběma stranami navržen v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem Kraje Vysočina na dopravní obslužnosti s částkou ve výši 10 087 862 Kč, což představuje proti roku 2014 v přepočtu na jednotku výkonu nárůst o 0,5 %. Výše smluvní částky byla koordinována s Jihočeským krajem, a je pro rok 2015 stanovena na 61,029 Kč/vlkm.
 

 
 

Jindřichohradecké místní dráhy pro Kraj Vysočina ročně ujedou v závazku veřejné služby zhruba 165 tisíc vlakokilometrů.

 

  • Pavel Bartoš, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: bartos.p@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.3.2015 / 26.3.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze