Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

e-Bezpečnost Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jindřichohradecké místní dráhy budou dál jezdit jihem Vysočiny

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl dnes podepsal dodatek smlouvy o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy. Dodatek respektuje platné znění smlouvy na zajištění drážní dopravy na úzkokolejné trati 228 a úhrada za realizovanou veřejnou službu vychází z jejího znění. Dodatek č. 10 smlouvy na rok 2015 byl oběma stranami navržen v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem Kraje Vysočina na dopravní obslužnosti s částkou ve výši 10 087 862 Kč, což představuje proti roku 2014 v přepočtu na jednotku výkonu nárůst o 0,5 %. Výše smluvní částky byla koordinována s Jihočeským krajem, a je pro rok 2015 stanovena na 61,029 Kč/vlkm.
 

 
 

Jindřichohradecké místní dráhy pro Kraj Vysočina ročně ujedou v závazku veřejné služby zhruba 165 tisíc vlakokilometrů.

 

  • Pavel Bartoš, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: bartos.p@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.3.2015 / 26.3.2015

 

Cesta: Titulní stránka > e-bezpečnost Kraje Vysočina > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze