Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

e-Bezpečnost Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Správce krajských silnic prokázal finanční stabilitu

sypač
Vedení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dnes Radu Kraje Vysočina seznámilo se závěrečnou zprávou o činnosti a svém hospodaření v roce 2014. Při kombinaci hlavní a doplňkové činnosti organizace dosáhla zisku 28,5 miliónu korun. Na něm se 28,2 milión významně podílela doplňková činnost. Současnou ekonomickou stabilitu neovlivnil ani poměrně atypický rok, mírná zima s četným střídáním teplot pod a nad nulou přinesla vysoký počet výtluků a dalších závad na silnicích.
 

 
 

Provizorní opravy studenou obalovou směsí vlastní výroby způsobili neplánované zvýšení nákladů. Mírná zima přinesla i snížení příjmů v doplňkové činnosti za práce prováděné pro Ředitelství silnici a dálnice na silnicích prvních tříd. Celkové náklady zimní údržby 2013/2014 byly od vzniku organizace v roce 2007 historicky nejnižší.

 

„Rád bych poděkoval všem zaměstnancům, kteří se podílejí na činnosti správy a údržby silnic v našem kraji. Současné výsledky a ekonomicky zdravá organizace jsou důkazem, že před pár lety realizované změny v nastavení pravidel fungování provozu byly tou správnou cestou,“ uvedl Libou Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku.

 

Hospodářský výsledek KSUSV bude v příštích dnech projednán radou kraje. Navrženo je jeho využíti z 90 % pro rezervní fond, s následným převodem do fondu reprodukce majetku a zbylých 10 % převést do fondu odměn. Významnou události pro organizaci bylo i úspěšné napadení nezákonně organizovaného výběrového řízení Ministerstva dopravy ČR na provádění zimní údržby silnic I. tříd v zimním období 2014/2015. Po opravení tendru Krajská správa a údržba silnic Vysočiny uspěla. Vzhledem k odpovědnosti krajů za krizové řízení především v době sněhových kalamit a odpovědnosti krajů za dopravu na svém území po celý rok, se další výběrové řízení připravované Ministerstvem dopravy ČR nejeví jako efektivní.

 

  • Radim Hošek, odbor sekretariátu hejtmana
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    hosek.r@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 25.3.2015 / 25.3.2015

 

Cesta: Titulní stránka > e-bezpečnost Kraje Vysočina > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze