Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Grafický manuál a logo Zdravý Kraj Vysočina

Grafický manuál definuje značku „Zdravý Kraj Vysočina“ a slouží jako zdroj informací jednoznačně vymezující způsob jejího užívání.
 

 
 

Manuál je určen zejména úspěšným příjemcům dotace z grantového programu Fondu Vysočiny pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina (dále jen Fond Vysočiny) a také všem, kteří se při své činnosti realizací projektu Zdravý kraj zabývají, například koordinátor místní Agendy 21 a Zdraví 2030 Kraje Vysočina, organizátoři akcí Kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, PS pro MA21 a Zdraví 2030, apod.

 

Realizace projektu „Zdravý kraj“ je dlouhodobý a systematický proces zkvalitňování strategického rozvoje Kraje Vysočina a jeho regionálních aktivit v souvislosti se zaváděním a uplatňováním metod udržitelného rozvoje, s rozvojem koncepčních podmínek pro zlepšení zdraví obyvatel Kraje Vysočina (přičemž zdraví je zde míněno jako zdravý způsob života nebo životního stylu) a se zapojováním veřejnosti do otázek rozvoje Kraje Vysočina.

 

Kontaktní osoba:

Veronika Šoukalová, Koordinátorka projektu Zdravý kraj a MA21,

Odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 586, e-mail: soukalova.v@kr-vysocina.cz.

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Miroslava Marková
Vytvořeno / změněno: 23.3.2015 / 23.11.2021
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor regionálního rozvoje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies