Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zahraniční vztahy

Mobilní verze webu

Setkání rady kraje se starosty obcí

Setkání Rady Kraje Vysočina se starosty
První letošní setkání členů Rady Kraje Vysočina se starosty všech obcí v regionu hostila v březnu 2015 Třešť. Největší prostor byl s ohledem na novinky v legislativě věnován změnám novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jejím dopadům na proces poskytování dotací. V kuloárech bylo nejčastěji slyšet o opravách a modernizacích krajských komunikací a v diskuzi starostové poukazovali zejména na stále se zvyšující administrativní zátěž vyplývající z nových zákonů a nařízení nebo na duplicitu povinně sdělovaných informací.
 

 
 
Zdravý kraj

Novinkou jak pro poskytovatele sociálních služeb, tak pro kraje, je změna financování sociálních služeb – tedy přechod tohoto procesu z MPSV na kraje. „Aby Kraj Vysočina předešel provozním problémům spojeným s pozdním poskytnutím dotací z MPSV na straně poskytovatelů, schválilo krajské zastupitelstvo první část dotací už v lednu 2015, a to neprodleně po doručení rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace,“ upozornil radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál. Ten také upozornil, že roste zájem celé řady subjektů zahájit provozování nových sociálních služeb a v některých případech své záměry realizují, aniž by si ověřili, zda jsou veřejné rozpočty připravené na jejich financování. Možnost financování těchto služeb ze státních prostředků nebo z rozpočtu kraje není v těchto případech před založením nové sociální služby vůbec projednávána.

 

Vzhledem k tomu,  že začátkem roku nabylo účinnosti nové nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 musí i Kraj Vysočina zpracovat svůj plán odpadového hospodářství, kterým mimo jiné stanoví konkrétní cíle a konkrétní opatření k jejich dosažení pro nakládání s komunálními odpady.  Starosty regionu nejvíce zajímaly aktuální informace týkající se Integrovaného systému nakládání s odpady. Aktivita byla do roku 2013 skutečně koordinována Krajem Vysočina. V tom samém roce však iniciativu na základě přání obcí převzalo Sdružení obcí Vysočiny v jehož čele je primátor krajského města Jihlava. O aktuálním stavu proto starosty informoval primátor Rudolf Chloupek. 

 

Přítomným starostům byla v samostatné prezentaci představena místní Agenda 21, jako nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, a také možnost čerpání dotací ze Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina

 

Další setkání rady kraje se starosty obcí je naplánováno na podzim 2015.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.3.2015 / 17.3.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze