Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Voda, les a včely v sídle Kraje Vysočina

Voda, les a včely v sídle Kraje Vysočina
V sídle Kraje Vysočina je od začátku března k vidění výstava, která v sobě spojuje hned tři témata, a to téma vody, lesa a včelařství. Výstava, kterou dnes slavnostně zahájil hejtman Jiří Běhounek a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád zaplnila všechna tři patra kongresové budovy – v každém z nich návštěvníci najdou jedno téma. Návštěvníci si mohou expozici plnou fotografií a zajímavých informací prohlédnout až do konce března.
 

 
 

Téma vody je zachyceno v přízemí na velkoformátových fotografiích členů jihlavského Horáckého fotoklubu. „Od roku 1993 si 22. března připomínáme Světový den vody. Ten má upozornit na význam vody a vodních zdrojů v našem životě. Voda a Vysočina patří k sobě, náš kraj zásobuje pitnou vodou asi čtvrtinu republiky, což je nejvíc ze všech krajů,“ řekl při vernisáži radní Zdeněk Chlád. První patro je pak věnováno lesům s důrazem na jejich mimoprodukční funkce, jako například relaxační, půdoochrannou, vodohopodářskou a další. Třetí patro budovy B se věnuje včelařství z různých pohledů. Jsou zde k vidění nejen výrobky z medu a včelí produkty, ale také nástroje, které včelaři používají při své práci.

 

Kromě fotek a informačních tabulí měla dnes výstava i interaktivní část. Návštěvníci mohli hlasovat o tom, co pro ně znamená les, respektive jakou funkci lesa považují za nejdůležitější. Z rychlého průzkumu vyplynulo, že nejvíce účastníci vernisáže preferují produkční funkci lesa. Do hlasování se zapojili i krajští radní včetně hejtmana Jiřího Běhounka.

 

Výstavu uspořádal odbor životního prostředí a zemědělství pod záštitou radního Zdeňka Chláda ve spolupráci s Horáckým fotoklubem Jihlava a zástupci včelařských organizací.

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.3.2015 / 3.3.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie > Propagace IT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze