Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Hejtman Jiří Běhounek: Krajské nemocnice měly příznivý rok

Nemocnice Jihlava
Hospodaření pěti krajských nemocnic na Vysočině skončilo v roce 2014 celkovým přebytkem 47,3 milionů korun. Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka ovlivnily příznivý výsledek loňského hospodaření úhradová vyhláška i provozní příspěvek kraje. „Ve výnosech z hlavní činnosti nemocnice se projevilo zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven. Nemocnice zároveň dostaly od kraje stomilionový příspěvek na provoz určený na úhradu závazků vyplývajících z obchodní vztahů vůči dodavatelům vzniklých v minulých účetních obdobích," řekl Jiří Běhounek.
 

 
 

Nejlépe si loni vedla Nemocnice Třebíč, která skončila se ziskem 39 milionů korun. V roce 2013 byla nemocnice ve ztrátě téměř 24 milionů korun. „Nemocnice Třebíč jako jediná snížila celkový objem nákladů zhruba o 13 miliónů korun. Pokud budeme konkrétní, pak kromě nákladů na energie, snížila zhruba o 10 miliónů korun osobní náklady a o 240 tisíc korun náklady na služby jako jsou dopravné, nájemné, svoz a likvidace odpadu,“ rozkryl úspory třebíčské nemocnice Jiří Běhounek a upozornil, že ostatní nemocnice dokázaly najít úspory především v energiích, některé snížily i materiálové náklady. "Ukazuje se, že stále existují možnosti úspor," poznamenal hejtman. S ukončením takzvaného období udržitelnosti investičních projektů s podporou evropských dotací bude už v prvním pololetí 2016 možno najít i další úsporná opatření. "Zatím jsme nemohli soustředit lůžka a upravit jednotlivá oddělení nemocnic tak, aby provoz byl co nejúspornější," uvedl příklad hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Největšími problémy nemocnic zůstávají podle hejtmana dlouhodobě závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti. Týká se to hlavně nemocnic v Jihlavě a Třebíči.

Pro letošní rok podle Běhounka všechny nemocnice v kraji připravily vyrovnaný finanční plán. Platby od pojišťoven by měly pokrýt pětiprocentní zvýšení mezd i výpadek příjmů z regulačních poplatků. Podle Běhounka však další vývoj hospodaření nemocnic může ovlivnit také dlouhodobě klesající počet lékařských výkonů, které se přesouvají do ambulatní péče, když náklady na hlavní činnost nemocnic zůstávají přibližně stejné. Snížení nákladů nemocnice očekávají také v souvislosti se snížením sazby DPH z 15 % na 10 % na léky s účinností od 1. 1. 2015.

Pět nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2014 ošetřilo v rámci hospitalizační péče  95 tisíc pacientů, kteří mohli využít 2 557 lůžek.

 

Hospodaření nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina

 

Výsledek hospodaření

2012

2013

2014

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

48,79

25,62

37,33

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

93,23

92,05

7 280,40

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

114,24

-15 056,91

24,85

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

341,04

130,37

901,97

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

-14 229,92

-23 770,35

39 028,74

Celkem

-13 632,61

-38 579,22

47 273,29

 Zdroj: Kraj Vysočina

 

Ve srovnání s rokem 2013 se výnosy u Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov, zvýšily cca o 5 %. U Nemocnice Jihlava, se výnosy zvýšily o 9,5 % a u Nemocnice Třebíč, o 7,2 %.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 3.3.2015 / 3.3.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies