Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Konference VŠPJ k cestovnímu ruchu

Konference VŠPJ k cestovnímu ruchu
V rámci 10. Mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu „Cestovní ruch:
Vývoj – změny - perspektivy“, která se na půdě VŠPJ konala ve dnech 25. – 26. února 2015, vystoupila s jednou z prvních prezentací Jitka Zikmundová (Eurotours), ředitelka rozvojového projektu cestovního ruchu s příspěvkem Mezinárodní cestovní ruch v regionu Dunaj-Vltava. Protože je tento evropských region složen z německých Horní Falce a Dolního Bavorska, rakouského Horního a Dolního Rakousko a českých krajů Plzeňského, Jihočeského a Vysočina, klade si za cíl oslovit turistickou veřejnost převážně na mezinárodních trzích.
 

 
 

Na tomto trhu jsou menší regiony nečitelné, neboť z čím větší dálky turista přijíždí, tím větší je destinace, kterou navštěvuje. Přeshraniční region nabízí stabilitu, tradici, kulturní krajinu a určitou kompaktnost, bonusem je i napojení regionu na mezinárodní letiště v Linzi. Jitka Zikmundová představila konkrétní komerční aktivity vedoucí k prodeji destinace regionu Dunaj-Vltava prostřednictvím partnerů na mezinárodním trhu. V těchto dnech probíhá oslovování dalších poskytovatelů turistických služeb především v městech UNESCO, jejichž produkty budou prostřednictvím komerčních distribučních kanálů prodávány na zahraničním trhu a bude záležet jen na jejich konkurenceschopnosti.

 

Dále byla v plenárním jednání ředitelem společnosti Travelclick Janem Kameníčkem představena například řada nových technologií, které v současné době ovlivňují cestování a do budoucna se jistě stanou ještě více používanými.

 

Dlouholetý podnikatel v cestovním ruchu a předseda Fóra cestovního ruchu ČR Viliam Sivek připomněl, že ze základních překážek rozvoje cestovního ruchu, které byly definovány v roce 2007, bylo do současnosti odstraněno pouze 10 z nich.

 

Dosavadní finanční podporu ze strukturálních fondů do turismu v minulém programovém období shrnul svým příspěvkem Jiří Vystoupil z Masarykovy univerzity v Brně a zdůraznil, kam by se měla ubírat institucionální podpora cestovního ruchu v České republice v následujících letech.

 

Po úvodních prezentacích následovala jednání ve čtyřech odborných sekcích a druhý den účastníky čekal postkonferenční program v podobě exkurzí po Jihlavě, které organizovala krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism. Hosté měli možnost prohlédnout si s průvodcem historickou část města včetně komentované prohlídky radnice, podzemí a expozic Muzea Vysočiny Jihlava. Návštěva historického centra Jihlavy byla zakončena exkurzí Radničního pivovaru.

 

  • Více informací Renata Šimánková, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: simankova.r@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.2.2015 / 27.2.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze