Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Seminář k aktuálním informacím v lesním hospodářství

les
Tento týden se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil bezplatný seminář zaměřený na aktuální problematiku lesního hospodářství, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů a veřejnost z regionu, pořádaný pod záštitou pana radního pro oblast lesního hospodářství, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeňka Chláda.
 

 
 

Na tomto semináři vystoupili zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a Mendelovy univerzity v Brně. Seminář byl zaměřen na problematiku datací v lesním hospodářství, novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, dále finanční příspěvky na hospodaření v lesích, novinky v legislativě a aktuální informace v lesním hospodářství. Příjemným zpestřením semináře zaměřeného především na legislativní otázky v lesním hospodářství byla přednáška prof. Oldřicha Mauera, který se věnoval problematice krytokořenného sadebního materiálu.

 

Radní Kraje Vysočina Zdeněk Chlád informoval přítomné o finančních příspěvcích na hospodaření v lesích pro rok 2015, vyzdvihnul důležitost podpory lesního hospodářství v Kraji Vysočina a popsal problémy spojené s novelou zákona č. 250/2000 Sb., která upravuje hospodaření územně samosprávních celků. Dále pan radní upozornil na nutnost včasné registrace subjektů žádajících o dotace na hospodaření v lesích. Zástupci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů rozebrali hlavní body zákona o obchodu s reprodukčním materiálem, lesnického národního programu, evropského nařízení o dřevě a dotace poskytované z programu rozvoje venkova. Jitka Merunková z odboru životního prostředí a zemědělství informovala o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina a podrobně vysvětlila změny týkající se roku 2015, a to  především otázku registrace. Na závěr semináře poděkovala vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Eva Horná přítomným za vysokou účast na tomto setkání odborné lesnické veřejnosti, která je důkazem významnosti lesnictví v Kraji Vysočina.

 

  • Jiří Bartoš,odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.2.2015 / 27.2.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies